Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


YENİ KİTAP: VE İNSAN UYANINCA

Malfono Yusuf Beğtaş
YENİ KİTAP: VE İNSAN UYANINCA

Samimi gayretlerin güdülenmeleriyle gönülde pişen ve zihinde şekillenen yaratıcı/yapıcı düşünce, aracıya ihtiyaç duymaz. Ancak hedefe kilitlenecekse, edebiyatın güzelliğiyle kitap şekline bürünerek dilin anlatımlarına ihtiyaç duyar. Duyar ki, okuyucunun içsel düalitesini/ikiliğini karşıtlıktan tamamlayıcı anlayışa/erdeme dönüştürebilsin. Bu yürekliliği ve bu cesareti gösterebilen ve bunu başarıyla yürüten üretken yazarlar, yaşamda varılabilecek en büyük makama ulaşmış sayılırlar. Çünkü onlar içsel devrimlerini tamamlamıştır. Gözükmeden tuz gibi -özgün duruşlarıyla- yaşama tat verirler. Yaratıcı üretkenlikleriyle/eserleriyle/pratikleriyle henüz sağ iken hayata farklı bir halka olarak eklemlenirler. 

Işık ve sevgi kazanacaksa, düşüncelerde karanlık ve korku olmamalıdır. İçsel karanlığını dağıtamayan biri başkasının ışığını ortaya çıkaramaz. Söylenmiş olduğu üzere,  ‘‘Üretken yazar herkesin/hepimizin her gün gördüğünü, farklı görüp farklı anlatandır.’’

Değerli dostum Ali Rıza Malkoç, sosyo-kültürel ve sosyo-politik alanda etkin ve yetkin donanımlara sahip üretken bir yazardır. Ruhu besleyen, zihni berraklaştıran, düşünceyi zenginleştiren edebi ve felsefi eserler yazmaya devam etmektedir. Bir düşünce fabrikası gibi bulanmadan, bıkmadan, usanmadan kaliteli fikirler üreterek, insani dokunuşlarla okuyucularının ufuklarını genişletmektedir. 

Vicdana, hakka, hukuka, hakkaniyete, adalete, hukukun üstünlüğüne yaptığı güçlü göndermelerle ve dokunaklı anlatımlarla, aslında hepimizi zihinsel arınmaya, ruhsal yenilenmeye, düşünsel sıçramaya, sevgiye, saygıya, sorumluluğa, sadakate, ahlaka ve erdeme davet etmektedir. Çünkü bunlar yoksa hiçbir şey tamam değildir. 

Yaşamı ilgilendiren bütün alanları anlatan ve kavramların içini şahsi deneyimleriyle dolduran temalarla örülü didaktik kitaplarını okuduğumda şu kanaate varıyorum: Kendini bilmeden gösterilen çaba ve mücadele karanlığa hizmet eder. Kendini bilen ve bilinçli farkındalıkla gösterilen çaba ve mücadele ise aydınlığa götürür. Bu doğrultuda ve merhametli farkındalık yolunda ne kadar çok sevgi ve iyi niyet varsa, yaşam o kadar anlamlı ve doyumlu olur. 

İnsan ve toplum konularında çok kafa yoran, insanın içindeki kapıları açmaya gayret gösteren yeniçağ yazarlarından Eileen Caddy (1917-2006) çekincelere dert ortağı, sevinçlere yoldaş, endişelere sırdaş olacak türden yapıcı ve dönüştürücü düşüncelere sahiptir. Bu ünlü yazar bir yazısında şöyle haykırmaktadır:  ‘‘Neden yaşamda daima en iyiyi bulan ve daima en iyi olanı yaratan iyimser biri olmayasın? İyimserlik güce yol açar; kötümserlikse zayıflığa ve yenilgiye... Bırak Tanrı'nın gücü senin içinde, sende parlasın ve çevrende harika, huzurlu ve uyum içinde bir dünya yaratsın! Yaşama yönelik bakış açın iyimser olduğunda, etrafındaki ruhlara yaşama dair umut, inanç ve güven sağlayıp, onları canlandırıp yükseltsin. Her zaman göreceksin, benzer benzeri çeker; senin iyimserliğin etrafında da iyimserliği yaratacak ve bu çığ gibi büyüyecek. Yaşamda her şeyde her zaman ümit vardır; hatta başlangıç için bu ümit küçücük bir kıvılcım bile olsa... Uygun atmosferde sevgi ve ümitle sarıldığında o küçücük kıvılcım aleve dönüşür ve bu alev büyür, büyür, ta ki sen Tanrı'nın o asla sönmeyen ve bitmez tükenmez enerjisi ile alev alana kadar. O alev bir kez tutuştuğunda, artık hiçbir şey onun yayılmasını engelleyemez...’’  

Bu anlatımdan anlaşıldığı üzere, zihinlerimizdeki, yüreklerimizdeki karanlıktan kurtulmaya çalışırsak, değişimin kendisi olmaya çaba gösterirsek, mucizevi gelişimlerin kanalları olabiliriz. Bu dönüşüm mucizesini ortaya çıkarmak için kendimizin en yüksek versiyonuna/potansiyeline yeniden doğmaya istekli ve arzulu olmalıyız. Çünkü şu anki dünya, geçmişte kim olduğumuzun ve ne yaptığımızın bir yansımasıdır. Geleceğin dünyası da kim olduğumuzla ve ne yaptığımızla şekillenecektir. Uyanış ve farkındalık bunun ilk adımlarıdır. Olgunlaşmak da odunlaşmak da insanın elinde ve insanın tercihlerine bağlıdır. Bilgi, bilgeliğe (yani eyleme) dönüşmedikçe, ahlakın ve iyi davranışların garantisi değildir. Ancak cehalet, ahlaksızlığın ve kötü davranışların sanal garantisidir. Bu nedenle Tanrı, bizim aracılığımızla yapamadığını bizim için de yapmayacağını akılda tutmalıyız.

Yeni yayınlanan ‘‘Ve İnsan Uyanınca’’ isimli kitabın bu hissiyatla okunması gerektiğine inanıyorum. Bunu vicdani bir sorumluluk olarak kabul etmekteyim. Yaşamayı, yaşatmayı, anlamayı ve anlaşılmayı esas alan yeni düşüncelerin tutuşmasına vesile olmasını dilerim. 

Kitabın tanıtım bilgileri için lütfen şu linki tıklayınız:

https://www.midyatgundem.com/kitap-tanitimi-ve-insan-uyaninca-makale,619.html

Kitabın siparişi için lütfen şu linki tıklayınız:

https://www.kitapyurdu.com/kitap/ve-insan-uyaninca/614880.html

Bu on yedinci kitabından dolayı Ali Riza Malkoç beyi cani gönülden kutlar, kendisine sağlık ve başarılar dilerim. Darısı yeni kitapların başına…

Saygılarımla.

Malfono Yusuf Beğtaş

President of the Syriac Association of Language, Culture and Literature


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com