ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܦܘܼ̈ܢܳܝܶܐ ܕܓܰܢܕܺܝ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܦܘܼ̈ܢܳܝܶܐ ܕܓܰܢܕܺܝ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܦܘܼ̈ܢܳܝܶܐ ܕܓܰܢܕܺܝ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ.

ܫܪܫܳܐ ܕܟܠ ܒܝܼܫܬܐ: «ܐܶܢܳܢܝܘܼܬܐ»

ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܡܰܦܨܰܚ ܠܟ ܒܚܝ̈ܐ: «ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܘܬܪܳܢܐ ܠܐܰܚܪ̈ܳܢܐ»

ܡܩܰܢܛܳܢܗܽܘܢ ܕܰܒܢܳܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܟܰܕܳܒܳܐ»

ܫܰܦܝܼܪܗܽܘܢ ܕܕܳܫܢ̈ܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ»

ܡܝܰܬܰܪܗܽܘܢ ܕܓܰܘ̈ܣܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܐܠܗܐ»

ܐܠܨܳܝܗܽܘܢ ܕܦܰܪ̈ܨܘܦܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܐ̱ܚܝ̈ܳܢܶܐ»

ܫܰܦܺܝܪܗܽܘܢ ܕܡܶܕ̈ܡܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܚܘܼܒܐ»

ܐܠܨܳܝܗܽܘܢ ܕܒܘܼܝ̈ܐܐ ܒܚܰܝ̈ܐ. «ܥܰܡܠܐ»

ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܡܰܘܬܐ»

ܥܶܠܳܝܗܽܘܢ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܫܰܝܢܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ»

ܡܝܰܬܪܗܽܘܢ ܕܡܰܠܦ̈ܢܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܛܠܳܝ̈ܐ»

ܛܳܒܗܽܘܢ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܝܰܘܡܳܢܳܐ»

ܦܫܺܝܼܩܗܽܘܢ ܕܡܶܕ̈ܡܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܦܰܘܕܐ. ܓܰܠܛܳܐ»

ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܰܡܣܳܡܒܪ̈ܺܝܼܫܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܕܚܶܠܬܳܐ .ܣܘܼܪܳܕܐ»

ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܦܰܘ̈ܕܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܡܬܪܰܟܢܳܢܘܼܬܐ ܕܪ̈ܺܝܫܘܳܬܐ»

ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܰܬܒܳܪ̈ܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܚܘܼܣܪܳܢܐ»

ܐܠܨܳܝܗܽܘܢ ܕܡܶܕ̈ܡܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܐܰܣܝܼܪܘܼܬܐ ܕܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ»

ܐܶܢ ܣܳܥܪܰܬ ܪܝܼܫܘܼܬܐ ܕܥܰܝܢܐ ܚܠܳܦ ܥܰܝܢܐ: «ܥܳܠܡܳܐ ܟܠܗ ܗܿܘܐ ܣܰܡܝܳܐ»

ܐܶܢ ܦܳܪܥܰܬ ܒܝܼܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܠܒܝܼܫܬܳܐ: «ܐܡܬܝ ܫܳܠܡܳܐ ܒܝܫܬܐ؟»

ܡܰܥܒܕܳܢܗܽܘܢ ܕܚܰܝܠܐ ܪܰܒܳܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܗܰܝܡܳܢܘܼܬܐ»

ܩܰܠܝܼܠܬܗܽܘܢ ܕܐܘܼܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܢܝܼܫܳܐ: «ܣܶܪܛܳܐ ܬܪܝܼܨܳܐ»

ܡܰܥܒܕܳܢܗܽܘܢ ܕܣܘܼܬܳܪ̈ܐ ܒܚܝ̈ܐ. «ܡܰܛܶܐܒܳܢܘܼܬܐ»

ܢܘܼܗܳܪܐ:    ܡܰܥܒܰܪܢܘܬܐ ܡܼܢ ܥܪܒܳܝܐ ܠܣܘܼܪܝܝܐ ܒܝܕ ܝܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ: ܡܪܕܝܢ

ܓܘܫܡܐ ܥܪܒܝܐ

 

أجوبة غاندي على أهم 22 سؤال في الحياة

أفضل ملجأ في الحياة : "هو الله "

أهم أشخاص لك في الحياة : "هم الأهل "

أجمل شيء في الحياة : "هي المحبة "

أهم تسلية في الحياة : "العمل "

أكبر سر في الحياة : "هو الموت "

أسمى المشاعر في الحياة : "السلام الداخلي "

أفضل معلمين في الحياة : "هم الأطفال"

أجمل يوم في الحياة : "هو اليوم "

أسهل شيء في الحياة : "أن تغلط"

أكبر عقبة في الحياة : "الخوف "

أكبر خطأ في الحياة : "أن تتنازل عن مبادئك "

أكبر هزيمة في الحياة : "الإحباط "

الشيء الأساسي في الحياة : "التواصل مع الآخرين

إذا طبقت مبدأ العين بالعين .. سيصبح العالم كله أعمى .

إذا قابلت الشر بالشر .. فمتى ينتهي الشر ؟

القوه الأكثر فاعلية في الحياة : "الإيمان "

الطريق الأسرع للهدف : "الخط المستقيم "

الحماية الأكثر فاعلية في الحياة : "التفاؤل "

 


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com