Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


2022 Yılı

Malfono Yusuf Beğtaş
2022 Yılı

2022 yılı geldi. Hoş geldi. 

Ülkemize ve bütün dünyaya bereketler getirsin.

Ruhun ışığı/sevgisi ve aklın ışığı/bilgisi olmadan, gerçek özgünlük ve özgürlük ortaya çıkmaz.

İnsanın kendini keşfetmesi ve kendini tanıması anlamına gelen özgünlük olmadan, "bildiğini sanan insandan, kendini bilme" aşamasına düzeyine geçiş/yükseliş kolay değildir..

Bu bir uyanış ve farkındalık meselesidir.

Bu meselede her yıl, insana verilmiş bir fırsattır. 

Bu yeni fırsat, biz insanlara tamamlayıcı sevginin şarkısını hatırlatsın. Gerekiyorsa, yeniden öğretsin.

Kim olduğumuzun hakikatiyle bizi yüzleştirsin. Gerekiyorsa, bizi o hakikatin terbiyesiyle hizalasın.

Sevgi dolu bir farkındalıkla kalbin kanallarını açma hedefine kavuştursun.

Kalbe/kalplere götüren yolları daha fazla açsın.

Karanlık olan yerlere ışık getirsin. Ruhun ve aklın ışığıyla aydınlatsın.

Biz insanları samimi kardeşlikle kutsasın.

Çünkü yaşamın amacı, pozitif anlam taşıyan/amacı olan bir yaşam sürmektir. 

Esas amaç, insanın kendisini ilahi sevginin beden bulmuş hali olarak idrak etmesidir. Bunun gereklerini yerine getirmesidir.

Yapabileceğimiz tek şey kalbe/kalplere götüren yolu temizlemek için çaba göstermektir. Kendimizle ve yaşamla barışık olmaktır. Çözüme katkı sunmaktır.

Bu doğrultuda, 2022 yılının yolculuğunda ve fırsatlarında herkese kolaylıklar dilerim.

İnsan onuruna yakışacak bir şekilde devam edebilmek için herkese kuvvet, tereddüt etmemek için özgüven, görebilmek için ışık, ruhsal anlamda büyümek için bol kitap okuma, şükredebilmek için sevgi, üretken/faydalı olabilmek için sağlık ve esenlikler dilerim.

2022 yılı bereketli ve istikrarlı olsun.

Bütün hastalıkları iyileştirsin, acıları dindirsin.

 

Saygılarla...


Malfono Yusuf Beğtaş

President of the Syriac Association of Language, Culture and Literature

Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneği Başkanı / Mardin


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com