Mor Afrem’den Şiir - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Mor Afrem’den Şiir

Türkçe’ye çeviren: Malfono Yusuf Beğtaş
Mor Afrem’den Şiir

Sürekli Kitap Okumanın, İlimin ve Bilginin Faydaları

 

Her gün okumazsan, kitaplardan faydalanmazsan;

Bil ki, şeytanlara yenilirsin ve aylaklardan sayılırsın.

Aylaklar dışarıya çıkarılacak ve karanlıkta işkenceye maruz bırakılacaktır.

Elleri ve ayakları bağlanarak cehenneme atılacaktır.

Erdem üç tarzda olur: Ya baba evlatlarını eğitir,

Ya evlat gerektiği gibi öğrenir veya Rab insanda işler onu.

Bütün erdemlerin annesi olan bilgiyi var gücünle sev.

 O ki, güzelliklerin ve göksel kayraların kaynağıdır.

Seçilmiş Tarsuslu elçi Pavlus’un dediği gibi;

Rab bilgidir, peşinden koş ki, sana Rabbi bildirsin.

Seni yüceltecek ve oturumların başında oturtacak olan bilgidir.

Seni dostuna ve düşmanına büyük ve efendi yapar aynı zamanda.

Ne baban, ne annen, ne kardeşin, ne de dostun;

Bilgin ve ilmin kadar vazifeni büyütemez.

Bilgin saygınlığındır, ondan ötürüdür ki sana hizmet ederler.

Onun yüzünden rahatını sağlayacaklar ve her daim iradeni yerine getirecekler.

Bilgiyi ihmal etme ki, ölü değil, canlı kalasın.

Çünkü bilgi canlılığa; bilgisizlikse ölüme işarettir.

Bilgi aklın gözü; aynı zamanda sağ koldur.

Bilgiyi dost edin ki, seni şefkatli olana yakınlaştırsın.

Bilgiyi aralıksızca kazan; devamlı onu oku ve çalış.

Tembellikten kaçın ki, gizli olanları sana açık etsin.

Bu dünyaya bak; kime değer verir?

Kâhine mi? Üstada mı? Yoksa aydın fikirli olana mı?

Tembele, ağır ve savsak olana mı değer verir?

Alaycı ve alay edene mi? Hepsini hor görmektedir.

Saygın soy fayda etmez. Ne köleye, ne de efendiye yaramaz.

Köleyi efendi yapan aydın akıldır fayda sağlayan!

Kitapları dost eyle; onlar, sırdaşların ve sevenlerin olsun.

Karamsarlığında seni mutlu edecekler, hayatın boyunca mutlu kalırsın.

Kitaplar nasıl senin sırlarını saklıyorsa, hastalıklarına ilaç veriyorsa,

Sen de, sırlarını iç odalarında sakla, sözlerinle hiç ifşa olmasınlar.

Fikirlerini bilmeyenlere kitap sırlarıyla öldürücüdür.

Anlamlarını kavrayanlara, rahatlık veren bir dosttur.

Bilgelik, yüreğini sevindirir; anlayışsa, fikrini rahatlatır.

Bilgi, yükünü hafifleştirir, anlam da benliğini aydınlatır.

Bilgi sevgilin olsun; bilgisizlikse nefretin.

Bilgiden sevinç; cehaletten de keder doğar.

Bilginle dostların çoğalır; bilgeliğinle tanıyanların.

Anlayışınla övenlerin çoğalır; bu üçünde de hayatın rahat olacaktır.

Dünyanın yaşlıları seni övecek; çocuklar sana hizmet edecektir.

Bilgeliğin için onların bütün gençleri sana değer verecektir.

Kadınlar bilgeliğini sever; evli kadınlar seni dinlemek ister.

Bakireler seninle kutsanmayı arzulayacak; rahibeler de rehberliğini.

Bilgin rehberindir; bilgeliğinse, eğitmenin.

Vicdanın seni azarlamadıkça, farkındalığın seni eğitecektir.

Yüreğin seni kınamıyorsa, üstadın Pavlus’un dediği gibi,

Bil ki Rabbin yanında serbestliğin ve itimadın vardır.

 

Türkçe’ye çeviren: Malfono Yusuf Beğtaş

 

Süryanice metnin linki: https://www.karyohliso.com/articles/article/2567

Not: Mor Afrem’in bu şiiri 1245 yılında Musullu Rahip Yuhanun’un derleyip yazdığı ‘‘İyi Ahlak’’ anlamına gelen ‘‘Kthobo d’Şafir Dubore’’ isimli kitabından alıntıdır. Bu Süryanice eser 1888 yılında Roma’da basılmıştır.


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com