Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


2020 Yılı Karşılaması

Malfono Yusuf Beğtaş
2020 Yılı Karşılaması

Yaşamın kendine özgü bir döngüsü var. Bu döngü de esas ve kalıcı olan başarı ve zafer değil, sefer ve yolculuktur. Yolda olmaktır. Yardımlaşma ve dayanışma anlamında bir insanın başka bir insana sığınak ve liman olabilmesidir. Bütün varlığa tebessüm dağıtabilmesidir.

Bu döngü sayesinde, biz insanlar, yanılsamalardan/sanrılardan sıyrılarak gerçek benliğimizi (hakikatımızı veya ruhumuzu) idrak edebiliyoruz.  

Sefer ve yolculuk esnasında veyahut belirsizlikler içinde biz insanlara düşen sorumluluk duyguları ve samimi niyetle buğdayı ekmek, çabalamak, imkân varsa sulamaktır. Başakları ise, Rabbin büyütüp bereketlendireceğine inanmaktır.

Ruhsal örselenmelerden, toslamalardan, savrulmalardan büyüyerek, gelişerek, tekâmül ederek çıkabilmek ancak hayattan öğrenmeye açık olmakla, ruhu semirtmekle, zihni arındırmakla mümkündür. 

Bunun başka bir yolu yoktur. Denildiği üzere, ‘‘Hayat ileri bakarak yaşanır. Geriye bakarak anlaşılır.’’

"Hayat usandırır ve uslandırır" sözünü unutmadan, usanmalara ve uslanmalara uğramamak için pratiğimizde ve hizmet/etki alanımızda, sevgiyi, saygıyı, sorumluluğu, samimiyeti, sadakati, barışı, yaşam severliği, yönetişimi, etkileşimi, dönüştürücü ilişkileri, tek kelimeyle demokratik zihniyeti geliştirmek ve canlandırmak zorundayız. 

Bu, insan onuru adına insani bir yükümlülüktür!

2020 yılı geldi. Hoş geldi. Gelişi, kolaylaştırmaya ve hafifleştirmeye vesile olsun.

Geçmişi telafi etmeye, şimdiyi kutsamaya, geleceği hazırlamaya olsun.

Ruhsal donanımları şoför; ahlaki tutarlılığı/erdemleri navigasyon yapsın.

Biz insanlara tamamlayıcı sevginin şarkısını hatırlatsın. Gerekiyorsa, yeniden öğretsin.

Kim olduğumuzun hakikatiyle bizi yüzleştirsin. Gerekiyorsa, o hakikatle bizi hizalasın.

Sevgi dolu bir farkındalıkla kalbin kanallarını açma hedefine kavuştursun.

Kalbe/kalplere götüren yolları daha fazla açsın. İnsanlar arasında kalp dilini geliştirsin, yaygınlaştırsın.

Karanlık olan yerlere, kör alanlara ışık getirsin. Sevgi ışığıyla aydınlatsın.

Biz insanları samimi kardeşlikle kutsasın. Merhametli farkındalıkla bereketlesin.

Çünkü yaşamın amacı, pozitif anlam taşıyan/amacı olan bir yaşam sürmektir. Esas amaç, insanın kendisini ilahi sevginin beden bulmuş hali olarak idrak etmesidir. Ne kendisine, ne başkalarına zarar vermeden, bunun gereklerini yerine getirmesidir.

Yapabileceğimiz tek şey kalbe/kalplere götüren yolu temizlemek için çaba göstermektir. Kendimizle ve yaşamla barışık olmaktır. Çözüme katkı sunmaktır.

İnsan onuruna yakışacak bir şekilde devam edebilmek için herkese KUVVET, tereddüt etmemek için ÖZGÜVEN, görebilmek için IŞIK, ruhsal anlamda büyümek için FARKINDALIK, şükredebilmek için SEVGİ, üretken/faydalı olabilmek için sağlık ve esenlikler dilerim.

Yaşama sevinciniz eksilmesin. Yaşam enerjiniz bol olsun.

2020 yılının yolculuğunda herkese iyilikler ve kolaylıklar dilerim.

2020 yılı bereketli ve istikrarlı olsun. 

Şato Brikhto. Mlitho Burkotho...!

Saygılarla

Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneği adına,

Mardin

 

Malfono Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com