Kaya ve Kum - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Kaya ve Kum

Malfono Yusuf Beğtaş
Kaya ve Kum

Ruh, kaya üzerine temellenmiş imandan beslenir. 

O kaya derinliktir, genişliktir ve dinginliktir. 

O kayada sertlik ve nobranlık yoktur. 

O kaya ruhtur. 

O kaya kalıcı ve yapıcı anlamlardır. 

O kaya yüksek frekanslı güdüler ve sağlam düşüncelerdir. 

Ego, kum üzerine temellenmiş imandan beslenir. 

O kum sığlıktır, darlıktır, huzursuzluktur. 

O kumda yumuşaklık ve kibarlık yoktur.

O kum egodur. 

O kum fani ve yıkıcı anlamlardır. 

O kum düşük frekanslı düşünceler ve bozuk güdülerdir.

Ruh, bilgisizlikle kavga eder. Ego ise bilgisiz ile.

Ruh, cehaletle kavga eder. Ego ise cahil ile.

Ruh, kötülükle kavga eder. Ego ise kötüyle.

Ruh, bencillikle kavga eder. Ego ise bencil ile.

Ruh, kıskançlıkla kavga eder. Ego ise kıskanç ile.

Ruh, aç gözlükle kavga eder. Ego ise aç göz ile.

Ruh, ahlaksızlıkla kavga eder. Ego ise ahlaksız ile.

Ruh, terbiyesizlikle kavga eder. Ego ise terbiyesiz ile.

Kalıp yargılarla ve dar bakışlarla bu farkındalığa ulaşmak kolay değildir.

Ancak bilinmelidir ki, büyük emeklerden sonra bu farkındalığı ulaşan kültürlü insan, işlenmiş toprağa benzer. Devamlı kaliteli ürün verir. Aklın gücünü ve insani yetenekleri geliştirir. Çevresini aydınlatmakla kalmaz, zarar vermelerden ve kötü alışkanlıklardan sakındırmayı da ihmal etmez. Çünkü o, diğerini rahatsız ve işgal eden değil, paylaşabilen ve hizmet anlayışıyla diğerini tamamlayabilendir.

Bu meziyetleri yüceltirken ünlü bilim insanı Albert Einstein’in ‘‘Bir şey vermiyorsan, bir şey alamazsın. İyi insan olmazsan, iyilik bulamazsın.’’ sözünü devamlı göz önünde bulundurmayı ihmal etmez. 

Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com