YALDO KUTLAMASI 2022 - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

YALDO KUTLAMASI 2022

Malfono Yusuf Beğtaş
YALDO KUTLAMASI 2022

 

«ܢܣܰܒ ܗܽܘܼ ܡܶܢܰܢ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܶܢܶܗ ܗܳܝ ܕܐܬܐܰܠܰܗܢܰܢ ܒܶܗ.

ܘܥܶܠܬܐ ܗܘܳܬ ܠܡܬܒܰܪܢܫܳܢܘܼܬܗ ܗܕܐ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܬܐܰܠܰܗ ܒܗ. ܘܢܶܗܘܐ ܒܚܰܝܠܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܐܠܗܐ.»

(ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܼܢܘܣ ܕܡܒܘܓ + 523)

O, insan sûretinde bedenlenerek bizden ‘insâniyet’i, biz de tanrısallaşarak ondan ‘ulûhiyet’i devr aldık. O’nun bu ‘bedenlenmesi’, bizim ‘O’nun vasıtasıyla tanrısallaşıpkudret’iyle Tanrı’nın çocukları olmamıza aracı oldu.

 

 (Menbecli Mor Filoksinos +523)

Süryanicede NAFŞO diye bilinen NEFİS, ruhta mevcut olan ama terbiye edilmemiş benlik olarak açıklanır. 

MESİH, terbiye olmamış bu nefisten dolayı benliğimizde yaşadığımız içsel karşıtlığı uzlaştırma anlamında RUHUN gücünü ve iktidarını dünyevi yaşamda egemen kılmak için doğmuştur. 

Bu doğuşla, büyüklüğün ölçütlerini ters yüz etti. Bununla ruhun onurlu diğerkâm tutumlarını büyütmek istedi.  

Bu doğuşla büyüklük, küçüklüğe büründü. Bununla egonun kibirli bencil tutumlarını küçültmek istedi.

Büyüklüğe özgü olanları, küçüklüğün yararına sundu. Bununla insanlığın yerleşik düşüncesini yöneten dar kalıpları genişletmek istedi. 

Çünkü Mesih, korkuya dayanan eski düşünce sistemini yok etmek; sevgi üzerine kurulu yeni bir anlayış için doğdu. 

Işığın karanlığı dağıttığı gibi, O’nun doğuşu korkuyu dağıtmıştır.

Gönüllerimize doğmasına izin verirsek, içsel dünyamızdaki karanlıkları dağıtmakla kalmayacak, katılıkları da yumuşatacaktır. Çünkü O’nun sıcaklığı kibirli egoyu törpülemektedir. 

Egodan kaynaklanan korku ve kaygılarımızı yenmek, ancak O’nun ışığına girmek ve o ışığın içinde yaşamakla mümkündür. 

Küçüklüğün büyümesi için Mesih’e özgü olanları konuşmak yetmez. Onları içselleştirmek ve yapmak gerekir. 

O, samimiyet ve iyi niyette var olur. Var olma alanı bulduğu insanı güçlendirir.

O’nun programı içten işleyen bir programdır. İşletim sistemi sevgidir. Gelişim gerektiren bir yaşamda büyümedir. Bu bir yol ve yaşam biçimidir.

Mesih, sadece yola işaret eden değil, bizzat kendisi yol, gerçek ve yaşamdır. 

Bu yol, hakikati bilmenin yoludur. Özgürlük ve sorumluluk yoludur. Bu yol, sağlıklı bir bedende ruhun gücünü ve iktidarını ortaya çıkaran yoldur.

Bu yolda, insan, tamamen ışığın hazzına kavuşur. Vermek için almanın hazzını yaşar.  

Unutulmamalıdır ki, iç dünyamız IŞIĞI’yla aydınlanmadan dış dünyamızda sağlam ve anlamlı etkiler oluşmaz. Dolayısıyla yolda olmak ve yolda kalmak zorlaşır. Debelenmeler ve savrulmalar yaşarız. Hayatımızın neşesine ve gücüne kavuşamayız.  

Bu düşüncelerle Yaldo/Noel Bayramınızı içtenlikle kutluyorum.

Yeni yılın akışı içinde herkese ve tüm insanlık âlemine huzur ve bereketler dilerim.

Doğan SEVGİ ile hayat(ımız) ısınsın ve ışısın.

Sağlıcakla kalın.

Yusuf Beğtaş

Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneği Başkanı / Mardin


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com