2022 Edebiyat Ödülü - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

2022 Edebiyat Ödülü

Malfono Yusuf Beğtaş
2022 Edebiyat Ödülü

Kültürel açıdan hayata düşünsel katkı sunmak, pozitif değer katmak, sorumlu düşünen insanın varoluş sebebidir. Çünkü insanın mutluluğu ve değeri, tükettikleriyle değil, ürettikleriyle doğru orantılıdır. Veren el olmanın yolu, maddiyatın doğrularıyla değil, kültürün doğrularıyla açılır. Çünkü hayatın akışı içinde maddiyatın dağı ne kadar yüksek olursa olsun, kültürün yolu onun üzerinden geçer.

Kültürel alanda zihinsel ter döken bir insanın ürettiklerine/yaptıklarına değer vermek, onlara anlam vermek, medeni ahlakın bir göstergesidir. Kültürel devamlılık bakımından önemli olan bu yaklaşım, yaşam enerjisinin bollaşmasına vesile olmaktadır.

İsveç’in Stockholm şehrinde faaliyet yürüten ‘‘Aram Kültür Merkezi’’, 30 yıldan beri, Süryanice edebi çalışmaları teşvik amacıyla, küresel ölçekte temayüz eden edebi çalışmalara ödül sunmaktadır. Süryani diline, kültürüne ve edebiyatına yeni üretkenlikler ve yeni değerler katan çalışmalar, temel kıstas olarak gözetilmektedir. Bu onur ödülü, her yıl bir kuruma, ya da bir şahsiyete verilmektedir. 

 Adı geçen kültür merkezi, 2021’de ‘‘Tasroro u Buyo-ye d-Sabro / Savaşçı ve Umudun Tesellisi’’ ismiyle yayınlanan kitabımı ‘‘çağdaş Süryani Arami edebiyatı için özgün ve yeni bir çığır’’ olarak nitelendirmişti. Bu nedenle, adı geçen kitap ve diğer kültürel çalışmalarım 2022 yılı Süryanice edebiyat ödülüne laik görüldü. Dün gece yapılan bir törenle bu onur ödülünü almış bulunmaktayım.  

İyi niyetten türeyen yapıcı eleştiri kadar, samimi takdir de, insani gelişim ve süreklilik için gereklidir. Samimi takdir, her iki tarafa da fayda sağlar. Hem takdir edenin, hem takdir edilenin ruhunu zenginleştirir. Bir bilgeliğin belirttiğine göre, ‘‘Yalnız susayan suyu aramaz, su da susuzluğunu dindirecek bir dudak arar.’’

Manevi benliğini keşfetmiş, kendini bulmuş, hayatın gayesini ve maksadını yakalamış insan için takdir, hem sorumluluk, hem motivasyondur. Anlaşılmak ve takdir edilmek, hoş bir duygu olsa da, bu onur ödülü, bana yeni sorumluluklar yüklemiştir.

Edebi çalışmalar uğrunda harcanan yazınsal emeği ve dökülen zihinsel teri gören bu anlamlı kadirşinas teveccühe içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com