Ruhun İktidarı Ve Hakiki Benlik - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Ruhun İktidarı Ve Hakiki Benlik

Malfono Yusuf Beğtaş
Ruhun İktidarı Ve Hakiki Benlik

Yolda olmak ve yolda kalmak için ruhun iktidarı tercih değil, bir zorunluluktur. Bunun için uyanmak ve yeniden doğmak gerekir.

Ruhun iktidarına kavuşmak isteyen insan egonun/nefsin karanlık taraflarını sevginin ve bilginin ışığıyla aydınlatması gerekir. Çünkü egonun karanlık tarafları aydınlanmadan hakiki benliğin ortaya çıkması mümkün değil. Sahte benlikle zorluklar içinde ilerlemek ve rahat etmek sanal bir yanılgıdan öteye geçmez.

Hakiki benlik, kişinin nefsiyle mücadelesini kazanması, büyüklük-küçüklük gibi bütün kompleksleri yenerek kendini bilme, kendini bulma, kendine gelme ve kendini aşma aşamasıdır.

İnsan, ya kendi kendine yapacak, yapılmasına müsaade edecek, ya da, acılarla içsel karanlıklarını dağıtarak o aşamayı yakalayacaktır. 

Bu üç seçenekten biri olmadan ilahi hakikati, hayatın anlamını yakalamak zordur. Odunlaşmamak için olgunlaşmak gerekir. Onca acılar -olgunlaşma yolunda- egonun karanlıklarını aydınlatmak içindir. Ruhun iktidarını sağlamak içindir. Ruhun güzelliklerini egemen kılmak içindir.

Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com