Yaşam - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Yaşam

Malfono Yusuf Beğtaş
Yaşam

Yaşamak sorumluluksa, sorumluluğu yerine getirmek ve üretmek için egomuzu değil, özümüzü takip etmeliyiz.

Esas olan yaşatmaksa, insan onurunu ayakta tutan insani hasletleri, özgür iradeyi, özgürlüğü, bilgiyi, sorumluluğu ve ahlakı gözeterek hayata, hakikate, hakkaniyete odaklanılmalıyız. Bunu hissederek düşünce geliştirilmeliyiz. İdari çözüm ve yöntemlerde bunu gözeterek temel ihtiyaçları tamamlamayı esas almalıyız. 

Hayatın özünde var olan karşılıklı bağımlılık ilkesiyle herkes madalyonun iki tarafını görerek davranırsa, herkes öteye beriye dağılmış ruhların parçalarını toplamaya uğraş verirse, o dağılmış parçalarda herkes kendini görecektir. 

İnanıyorum ki, kalemine/kelamına/niyetine/eylemine saygıyı, sevgiyi, samimiyeti, sorunluluğu, merhametli farkındalığı, ahlaki tutarlılığı kazandırmayı başaranlar, hizmet ettiği alanda farklılıklar yaratırlar. Hem kendileri sevinir, hem başkalarının sevincine vesile olurlar. Bu da yaşam enerjisini arttırır.

Yolda olmak ve yolda kalmak için huzurunuz bol, yaşamınız güzel olsun.

Saygılarımla. 

Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com