Emektar Abuna’ya Ziyaret - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Emektar Abuna’ya Ziyaret

Malfono Yusuf Beğtaş
Emektar Abuna’ya Ziyaret

İstanbul Süryani Katolik Kilisesi’nin emekli Patrik Vekili olan Muhterem Abuna Hori Yusuf Sağ, Süryani toplumu içinde tanınan emektar ruhani bir şahsiyettir. 

3 Mayıs 2022 günü, Sevgili Doktor Evgin Beğtaş ile birlikte Kıyam Bayramını kutlamak maksadıyla Muhterem Abuna’ya bir nezaket ziyareti yaptık. Bu vesilesiyle kendisine yeni yayınlanan ‘‘Süryani Mistisizmi’’ isimli kitabımı da takdim etme fırsatı buldum. 

Şikâyet etmediği yaşlılığın rahatsızlıkları kendisini hissettirse de, eski vakur duruşunda bir şey kaybetmemiş olan Abuna ile farklı çağrışımlarla çevrelenmiş çok hoş bir sohbet yaptık. Hemhal olduk. Kocamış bilgeliğinden ve yaşam tecrübesinden haz aldık. Yeni tecrübeler kazandık. Bu verimli sohbetten tekrar anladım ki, hayattaki her başarı, çaba, azim ve büyük emeğin doğal bir sonucudur. 

Bir atasözü der ki; ‘‘Geleceğin bütün çiçekleri bugünün tohumları içindedir.’’ Bu nedenle sorumluluk alanımızda ektiğimiz ve ekeceğimiz düşünsel tohumlara çok dikkat etmeliyiz. Çünkü geleceğe atılan iyi tohumlar, yapılanlar, söylenenler, yazılanlar eksik de olsa, samimi olduğunda, etki yapacağı kuşkusuzudur. Elem girdabına düşmemenin, içine düşülmüşse kurtulmanın başka yolu yoktur. Ruhumuzun şefkatli samimiyetine ve ahlaki tutarlılığına başka türlü kavuşamayız. 

Evrensel üne sahip değerli yazar Paulo Coelho Simyacı adlı eserinde şöyle yazar: ‘‘Dünyada bir büyük gerçek vardır: Kim olursan ol, ne yaparsan yap, bütün yüreğinle gerçekten bir şey istediğin zaman, evrenin ruhunda bu istek oluşur. Bu, senin yeryüzündeki özel görevindir.’’

Onun için, hayatın kolaylaşması ve zenginleşmesi için sorumluluk alanında herkesin kendine özgü bir motivasyon cümlesi geliştirmesinin gerekliliğine inanıyorum. Bu cümlenin samimi farkındalığıyla, neyi bildiğini ve neyi bilmediğini; haddini ve hakkını bilerek, köstek yerine, destek olumalı, pozitif katkı sunmalıdır geleceğe... Ve ekilen yeni tohumlara. Yeni anlayışlara... İnsan onurunu yücelterek ve de kutsayarak... Manevi azığa dikkat ederek...!

Unutulmamalıdır ki, bu hususta hassasiyet gösteren, sorumlu davranan, bollukta şımarmayan, yoklukta şaşırmayan, zorlukta savrulmayan insanlar dünyanın her yerinde hayata birer berekettir. Onlar hayata farklı birer halka olarak eklemlenecektir.

Kadirşinas bir kucaklamayla bizi kabul ettiği için Muhterem Abuna’ya cani gönülden teşekkür ediyorum. İyi sıhhat dileğiyle kendisine saygılarımı sunuyorum.

Saygılarla.

Malfono Yusuf Beğtaş

President of the Syriac Association of Language, Culture and Literature


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com