NULŞARAP VE ŞEKİLSEL BİRLİKL - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

NULŞARAP VE ŞEKİLSEL BİRLİKL

Mor Yuhanun Bar Madeni ( + 1263)
NULŞARAP VE ŞEKİLSEL BİRLİKL

Şarap şişede güneş gibi parlar

Huzmesiyle hüznün gecesini dağıtır

Meclisi neşe, sevinç ve raksla doldurur

Benlikte yüceliğin pak çağrışımını uyandırır

Kadehe doğması birliğin sırrını betimler

Her iki şeklin rengi birdir, her ikisi de muhteşemdir

Kadeh şaraba, şarap kadehe aittir, ikisi birdir ayrılmazdır

Hiç şüphe yok ki, bu iki ayrılmaz anasır, her iki nişaneyi de korumaktadır.

Mor Yuhanun Bar Madeni ( + 1263)

Süryaniceden Çeviren: Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com