Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


Kitap İmzalama Etkinliği

Malfono Yusuf Beğtaş
Kitap İmzalama Etkinliği

Maddi refahı elbette gözeteceğiz, gözetmeliyiz. Ancak bilinmelidir ki, sadece bu, arzulanan amaca, ilerlemeye ve mutluluğa kavuşturmaz/kavuşturamaz. Maddi/ekonomik refah/zenginlik kadar, mana/kültürel felah/gelişim de belirleyicidir. Olmazsa olmazdır.

Bu bağlamda kitap okumak, kişisel anlamda çok önemli bir yatırımdır. Mana alanını genişleten, düşünsel körelmeyi baltalayan pozitif bir çabadır. Düşünsel gelişimin önünü açan bir beslenme tarzıdır. Yaşam ve benlik algısına yeni anlamlar katar. Çünkü her kitap insanın düşünce/mana dünyasında yeni bir pencere açar. Ve o pencereden içeriye temiz hava girer, taze fikirler girer, yeni anlayışlar girer. Bu şekilde zihin yeni bilgilerle beslenirken, ruhun ışığı olan sevgi yenilenir, tazelenir. İçsel dünyada var olan erdemlerin enerjisi aktif hale gelir. İnsanda var olan kireçlenmiş düşünsel tortular temizlenir. Düşüncenin ayrıştıran, ötekileştiren hasta tarafları tedavi olur, iyileşir. Kitap, yarayı içerden sarar ki, dışarda şifa olsun.  

Çünkü okumayla ruh yenilenir. Ruh yenilendikçe güzelleşir ve büyür. Bunun olması için zihinsel dünyanın devamlı yeni ve faydalı bilgilerle tazelenmesi gerekir. Bunun yollarından biri kitaplarla haşir neşir olmaktır.

Dolayısıyla maddi refahın mana dünyasına huzur vermesi, kültürel zenginliğe bağlıdır. Maddiyatın/nefsaniyetin/bencilliğin dağı ne kadar yüksek olursa olsun, kültürün yolu onların üzerinden geçer. Bu yolda, insanın kendini tanıması ve geliştirmesi için kitaplarla devamlı yakın ilişki içinde olmalıdır. Okuma kültürünü geliştirmelidir.

Kendimi bildim bileli kitaplar ruhumu kuşatmakta ve beslemektedir. Zihnime yeni anlamlar katmaktadır. 

Bu hissiyat içinde, dün yani 14 Şubat 2022 tarihinde, Midyat Turabdin Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinin açılış programına katıldım. Kitapseverlerle çok hoş anlar yaşadım. Arzu edenlere imzalı Süryanice ve Türkçe kitabımı takdim ettim. 

Kültürel beşiğimiz olan güzide Midyat’ta etrafa güzel kokular yayan kitapların gölgesinde anıları tazelemek, insanları sevindirmek, Midyat ile hemhal olmak, hayatı selamlamak benim için çok manidardı. Özlenen bu ortamın güzelliğiyle geleceğe umut gülücükleri verebilmek değerliydi. Çok eskilere gittim. Efkârlandım. 

Bu nedenle açılış programını tertipleyen, kitap imzalama etkinliğiyle bazı yazarları ve okuyucuları bir araya getiren Midyat Turabdin Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Sayın Süleyman İş’e ve katkı sunan ekibine/herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yeni dernek ve lokali Midyat’ımıza hayırlı ve faydalı olsun. Çalışmalarında başarılar dilerim.

Saygılarla...

Malfono Yusuf Beğtaş


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com