Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


Bayram Kutlaması

Malfono Yusuf Beğtaş
Bayram Kutlaması

Eski Mezopotamya tarihinde, Süryani kültürünün kayıtlarında Mardin yöresi farklı isimlerle anılmaktadır. 

Bu isimlerden biri olan ‘‘Urşina’’, barış diyarı, barış yurdu anlamındadır.

‘‘Kaşiyarı Dağları / Tur Kaşire’’ Mardin’i çevreleyen dağlara verilen isimdir. ‘‘Çalışkanların Dağları’’ anlamına gelir. 

Bilindiği üzere, barış ve çalışkanlık, manevileşmenin ve medenileşmenin başka bir adıdır.

Bu duygularla, Mardin’in geleceği için çaba gösteren, faaliyet yürüten, hizmet eden kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine, kanaat önderlerine, meslek kuruluşlarına, basın-yayın camiasına, tek kelimeyle bütün Mardin halkına bereketli ve huzurlu bir bayram diliyorum. 

Arzum ve beklentim; barış ve çalışkanlığın samimi farkındalıkla el ele vermesi ve kucaklaması; bölge genelinde ortak bir sinerji yaratmasıdır.   Çünkü yaptığımız her şeye sevgimizi katabilirsek içimizdeki güzellikleri bulur, anlamlı ve doyumlu bir yaşam sürmüş oluruz.  Genelin yararını gözeten işlerde de amaca kavuşmuş oluruz.

Büyük başarılar, büyük çabaların doğal sonucudur. Büyük ödüller, dürüst çabaların ve çok çalışmanın ardından kazanılır. Çünkü ‘‘Niyetsiz eylem değersizdir. Samimiyetsiz niyet ruhsuzdur’’ sözü gayretlerin değil, niyetlerin önemini vurgulamaktadır. 

Sağlık ve esenlikler içinde herkese iyi ve mutlu bayramlar diliyorum. 

20 Temmuz 2021

Saygılarımla.

Malfono Yusuf Beğtaş

President of the Syriac Association of Language, Culture and Literature

Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneği Başkanı / Mardin


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com