Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


Bayram Kutlaması

Malfono Yusuf Beğtaş
Bayram Kutlaması

Pandemi sürecinin bu zor günlerinde içsel dünyamıza doğru bir yolculuğa çıkabilirsek, hayatın anlamı/amacı konusunda farkındalığımız daha çok büyüyecektir. Ve göreceğiz ki, dışsal gücün (ve nefsani hırsların) peşinden koşmaktan çok, içsel gücün (ve ahlaki donanımların) peşinden koşmak, varoluşun temel gayesini oluşturmaktadır. Çünkü biz insanlar  birbirimize muhtaç varlıklar olarak yaratıldık. O nedenle birbirimize karşı beslediğimiz sevgi ve saygı, birbirimize verdiğimiz anlam ve değer, karşılıklı olarak hayatımızın temelini oluşturur. Sosyal anlamda birimiz var olmadan diğerinin var olması imkânsızdır. Anlamsızdır. Ötekinin varlığına ve haklarına nurlu gözlerle bakmak, sevgiyle bakmak, şefkatle bakmak, olabilecek en erdemli davranıştır. En ahlaklı duruştur.

İşte, ruhani mevsimler, bu anlamların hatırlandığı, sosyal statülerin ve farklılıkların arka plana itildiği; yitik anlamların ve değerlerin kucaklandığı müstesna günlerdir.

Çünkü insana değer vermek, insan onurunu gözetmek, hayatta var olmanın ve gelişimin olmazsa olmazlarındandır. Bu anlamı pratiğimizde canlı ve etkin kılmak, sosyal sorumluluğumuzu merhametli farkındalık ruhuyla yerine getirmemize bağlıdır. Çünkü insan olarak hepimiz hayatı sürekli etkilemekteyiz. Esas mesele, varlığımızla, enerjimizle başkalarıyla olan iletişim ve etkileşimlerimizde ne tür bir etki meydana getirmekte olduğumuzdur. 

Unutulmamalıdır ki, nefsani hırslar, ruhu köreltir ve tüketir. Ahlaki donanımlar ise, ruhu geliştirir ve büyütür. Yaşam yolculuğunda anlamlı ve kalıcı olan, içsel ve dışsal büyümeyi sağlamaktır. Ruh ile beden arasındaki dengeyi gözetmektir. Ahlaki tutarlılığı önceleyen bir tutumla hayatımıza, dürüstlüğümüze, alçak gönüllüğümüze dikkat etmektir. 

Bu düşüncelerle, Mardin halkının değerli şahsında İslam Âleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularla kutluyor, sosyal yaraların şifa bulmasına, huzura ve istikrara vesile olmasını diliyorum. Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, Mardin’in geleceğine hizmet sunan herkese kolaylıklar niyazıyla, sağlık ve başarılar temenni ediyorum. 

Bütün ibadetler kabul olsun. Rahatlamaya ve hayırlara vesile olsun. 

Saygılarımla.

Malfono Yusuf Beğtaş

President of the Syriac Association of Language, Culture and Literature


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com