Affetmek / Şubkono - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Affetmek / Şubkono

Malfono Yusuf Beğtaş
Affetmek / Şubkono

Esas mesele kimsenin hiç kimseye maddi-manevi zarar vermeme konusunda hassas olması, dikkat etmesi ve sorumlu davranmasıdır.

Çünkü affettikten sonra, dikkat edilmez ise, hatalar tekrar eder, devam eder. 

Bu daha çok, ne vereceğinden çok ne alacağının hesabını yapan, sağmal inek zihniyetine sahip içten pazarlıklı yaklaşımlar için geçerlidir. Çoğu kez bu tür yaklaşımlar, İnsan onurunu hiçe sayan tutumlardır.

Başkalarını kendisi gibi gören insanlar için affetmek/bağışlamak, affedilmek/bağışlanmak sadece sorumluluktur. Ve de olumlu tecrübedir. Akıllandıran deneyimdir..

Malfono Yusuf Beğtaş

President of the Syriac Association of Language, Culture and Literature


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com