SOHBET ZENGİNLEŞTİRİR - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

SOHBET ZENGİNLEŞTİRİR

Zülfikar Özkan (alıntıdır)
SOHBET ZENGİNLEŞTİRİR

SOHBET ZENGİNLEŞTİRİR

Hayat yolculuğunda hepimiz birbirimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu yolculukta birbirimizden alacağımız ve birbirimize vereceğimiz hediyeler vardır. Hediye alıp verebilmemiz için sohbete açık olmamız gerekir. Ancak bu candan sohbet ortamlarında birbirimize iç dünyamızı açabiliriz.      

Bir insanın olgunlaşma seviyesi, kendisiyle ve diğer insanlarla sohbet içine girebilme becerisine bağlıdır. Bir kimsenin insanlığının gelişmesine katkı sunmak isteyen kimse onunla sohbet içine girmelidir. Ancak iç dünyasında olup bitenleri önemsediğimiz insanların değişmesine yardımcı olabiliriz. 

Sohbetlerde, duygu ve düşüncelerimizi ifade ederek ve tartışarak geliştiririz. Alt-üst ilişkilerinin olduğu korku kültüründe kişinin özünün bir değeri yoktur.  Kişinin özüne değer vermeden de kaliteli sohbetler oluşturulamaz. Kaliteli sohbetler ancak gelişim odaklı sevgi ortamlarında yapılabilir. Ast- üst ilişkisinin oluştuğu ortamlarda karşısındakini sorgulamak veya öğütlerle yönlendirmek vardır. Bu tür sohbetlerin de kimseye faydası olmaz. 

Sağlıklı bir sohbetin oluşabilmesi için sohbete katılanların birbirini kaale alması, umursaması, kabul etmesi,  değerli,  güvenilir, sevilmeye layık ve ekipten biri olarak görmesi gerekir. Hayatında bir kere bile böyle kaliteli sohbetlere girmemiş pek çok insan vardır. 

Kaliteli sohbetlerde dinleyen kişi de konuşan kişi de önemsendiğini, olduğu gibi kabul edildiğini, değer verildiğini,  kendisinin büyük bir potansiyel olduğunu ve sevildiğini hissetmenim keyfini yaşar. Bir aileyi sıradan bir insan emirler vererek, nutuk çekerek; olgun kişi ise dinleyerek ve değer vererek yönetir. 

Kaliteli sohbet, sadece karşılıklı konuşma değildir.  Bir iş yapmak için bilgi paylaşımı gibi amaçlarla konuşmak sohbet değildir. Sohbet olması için, kişilerin kendi dünyalarını, birbirini yargılamadan paylaşmaları gerekir.

Bir ana-babanın çocuğuyla sohbet edebilmesi için önce kendi iç dünyasının farkında olmalıdır. Sonra çocuğunu anlamalı ve yargılamadan kabul etmelidir. 

Çoğumuz kalıplayan korku kültürü içinde büyüdük. Doğduğumuz andan itibaren, Doğan Cüceloğlu’na göre, birileri sürekli kulağımıza, “Sende bir bozukluk var!” diye fısıldamıştır. Bu sebeplerle, çoğumuz kaliteli sohbetlerden mahrum kaldık, hayatın hakkını veremedik ve hayatın yükü altında ezildik. Bilgi ile dolmuş olsak bile, duygusal olarak gelişmiş olgun bir insan olamadık.

Gelişmek ve kaliteli sohbetler yapmak için zaman henüz geçmiş sayılmaz!

Not: Bu yazı, İstanbul Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi değerli hocamız sayın Zülfikar Özkan’ın facebook sayfasından alıntılanmıştır.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3880320578723217&id=100002359399602

Zülfikar Özkan (alıntıdır)


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com