Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


Savaşçı ve Umudun Tesellisi

Malfono Yusuf Beğtaş
Savaşçı ve Umudun Tesellisi

Bu yazı bir kitap tanıtımıdır.

https://www.karyohliso.com/articles/article/5790

Bu paylaştığım link, ‘‘Tasroro u Buyoye d’Sabro / Savaşçı ve Umudun Tesellisi / ܛܰܣܪܳܪܳܐ ܘܒܘܼ̈ܝܐܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ’’isimli Süryanice kitabımın girişi bölümüdür.

Farklı içerikte yazılardan oluşan bu kitabı, Antik Mezopotamya (Bethnahrin) kültürünün taşıyıcısı kadim Süryanice diliyle yazdım.Kitap, yayın aşamasındadır. Yakın gelecektebaskıya hazır olacak ve kültür severlerin bilgisine sunulacaktır.

Yerleşik algılardan yola çıkarak, yaşam algılarını, yaşam gerçeklerinihakikatinçağdaş bilgileriyle sentezleyen, sosyal düşünceyle bütünleştiren bir yaklaşımla yazdığım bu kitap, Süryanicenin edebi derinliğine ve sosyo-kültürel sermayesine sahip kendine özgü bir eser olacağını ifade etmek istiyorum.

Kitapta, okumayı ve bilgilenmeyi teşvik eden edebiyatın sarsıcı/dönüştürücü vurgularıyla, bilinenlerin sınırlarını içerecek şekilde, bilinenlerin ve yitik anlamların, gerçek doğasını ortaya çıkarmaya çaba gösterdim. Neticede bilinenlerin anlamlarını ve sınırlarını genişleten kendine özgü bir eser ortaya çıktı.

Kitap, yaşamı kolaylaştırmanın ve zenginleştirmenin anlamsal örgüleriyle; iç huzurun serpilmesine ve iç görünün aydınlanmasına katkı bağlamında, yaşamın anlamına, yaşamın hakikatlerine vurgu yapmaktadır. Yanı sıra adaletin, hakkaniyetin, kültürün, terbiyenin, ahlakın, erdemin, insan onurunun, barışın, uyumun, uzlaşmanın, gelişimin, özdenetimin önemine işaret etmektedir. Çünkü maddedeki mana arayışında, hayatı anlamlandırma çabasında, içimizdekini dışarıya vurma meramında hep bu kavramların izleri ve etkileri vardır.

Günümüzün yaşam koşullarına göre, haddimizi ve hakkımızı bilmek, erdemdir. Bilmemek, kendimize ve çevremize eziyettir. Meziyetimiz (sevgi, saygı, sorumluluk, hüner, bilgi, edep) varsa eziyet etmeyiz. Eziyet görmeyiz.

İstemeyi biliyorsak, sorumluluğu, çalışmayı, emek vermeyi, emeğe saygıyı baş tacı etmeliyiz. Çünkü sorumsuzluk eken, sorumsuzluk biçecektir. O da, sefalet ve perişanlık demektir.

Evrensel ünüyle coğrafyamızın edebi şahsiyetlerinden biri olan Nusaybinli Aziz Mor Afrem (306-373) şöyle yazmaktadır: ‘‘Arzulama ve kardeşi sorgulama, özgürlüğün kızlarıdır/ܒܥܳܬܳܐ ܘܰܒܨܳܬܐ ܚܳܬܳܗܿ ܒܢ̈ܳܬܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܚܺܐܪܘܼܬܐ’’

Hayatın anlamınıedebiüretkenlikte bulan Süryani edebiyatının büyük üstadı Malatyalı Abulfarac / Barebroyo (1226-1286) bu temel gerçeğe gönderme yaparken bunun ön koşulunu çamurdan (egodan) arınmaya bağlamaktadır. Diyor ki; ‘‘Ancak çamurdan arındığımızda, pınardan içebilirizܟܕ ܢܶܬܕܰܟܶܐ ܡܼܢ ܫܥܺܝܼܢܳܐ ܗܳܝܕܝܢ ܢܶܡܬܘܼܩ ܡܼܢ ܡܥܺܝܼܢܳܐ’’.

Bir Hint atasözünün söylediği gibi, ‘‘Ayakkabı giymek tüm dünyaya halı sermekten daha kolaydır.’’

ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܳܡܰܪ ܡܰܬܠܐ ܗܶܢܕܘܳܝܐ: «ܕܢܶܣܰܐܢ ܡܣܳܐܢܳܐ ܝܰܬܝܼܪ ܦܫܺܝܼܩܳܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܰܢܫܰܘܐ ܐܳܡ̈ܠܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܠܗ.»

Saygılarla.

Malfono Yusuf Beğtaş

President of the Syriac Association of Language, Culture and Literature


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com