2021 Yılını Karşılarken - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

2021 Yılını Karşılarken

Malfono Yusuf Beğtaş
2021 Yılını Karşılarken

Denilir ki; "Hayat usandırır ve uslandırır." 

Usanmalara ve uslanmalara uğramamak için pratiğimizde ve etki alanımızda, barışı, yaşam severliği, sorumluluğu, sadakati, vefayı, saygıyı, yönetişimi, etkileşimi, dönüştürücü ilişkileri, tek kelimeyle demokratik zihniyeti geliştirmek zorundayız. Bu insan onuru adına insani bir  yükümlülüktür...

https://www.karyohliso.com/articles/article/2280

http://www.midyatgundem.com/okul-ve-hayat-makale,444.html

Efendim;

Verili linkteki "İyiliğin Özü ve Bereketi" ve "Hayat ve Okul" isimli iki ayrı yazının 2021 yılına girerken okunmaya değer birer yazı olduğunu düşünüyorum. 

Bilindiği üzere, ruhsal / enerjisel bir sistem içinde kâinatta / hayatta her şey birbirine bağlı, şaşırtan bir denge ve düzen içinde akışa hizmet etmektedir. Yekdiğerini tamamlamaktadır.

Çünkü kâinatın / hayatın kendine özgü bir işleyişi var. O işleyiş ilahidir... O işleyiş SEVGİDİR. O işleyişe uyumlu olmak esastır.

Kendisini bu işleyişe uydurması gereken insanın işleyişi kendine benzetmesi; benzetmeye çaba göstermesi her tarafta ve her alanda sıkıntı yaratmaktadır.

Yaşamak için oksijene ne kadar ihtiyaç varsa, biz insanların sevgiyle o İŞLEYİŞE pozitif katkı sunması, akışa hizmet etmesi, devamlılık açısından o derece hayati önemdedir. Gelinen noktada, rahat ve mutlu bir yaşam için buna çok ihtiyaç var. İhtiyaç, oksijene duyulan ihtiyaç kadar hayatidir.

Çünkü sevginin yokluğu, bilgeliği baltalar. Hatta o denli ki bazen yok eder. Sevgi olmayınca, eylemler hırçın ve huzursuz olur. Bu da işleyişe ve akışa negatif etki yapmaktadır. 

Akışı görmek ve akışın içinde olmak çok önemlidir. Bu akış içinde esas mesele, ÖZGÜNLÜK ve ÖZGÜRLÜK arasındaki dengeyi yakalamaktır.

SORUMLULUK, bu akışta, dengeyi sağlamaktadır. Hatta DENGE’nin kendisidir.

Onun için özgün ve özgür bir yaşam arzuluyorsak, sorumlu davranmak zorundayız. Maalesef sorumluluğun disiplini olmadan yaşama dair farkındalık gelişmiyor. 

Bu farkındalık, dışsal yolculuğu (dünyevi yaşamı) kolaylaştıran, hafifleştiren; içsel yolculuğu geliştiren bir YAŞAM PROGRAMINA sahiptir. Bu program içten dışa doğru çalışan bir programdır. İşletim sistemi sevgidir. Kendini bilmedir. Kendini tanımadır. Haddini bilmedir. Süreklilik gerektiren bir dönüşümde büyümedir.

Başkalarına hizmet etmek ve fayda sağlamak, ilahi sevginin dünyaya akan bir ifadesidir. Bencilliği diğerkâmlığa dönüştürmek için, bunu yapmanın yollarını aramalıyız. Hayata ve insanlara sevgi gözüyle bakabilmeliyiz. Bunu yapabildiğimizde şefkat ve sevecenlik vereceğimiz doğal ve normal bir karşılık haline gelecektir. Düşük frekanslı titreşimlerimiz, yüksek frekanslı titreşimlere dönüşecektir.

Bu düşüncelerle, 2021 yılının akışında herkese huzur, umut, başarılar, esenlikler  dilerim.

Saygılarla.

Malfono Yusuf Beğtaş

Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneği Başkanı / Mardin


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com