Tanrısal SIR - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Tanrısal SIR

Malfono Yusuf Beğtaş
Tanrısal SIR

Mesih, "Yaşam, yol, hakikat" benim diyor!

O, bütün pozitif enerjilerin, bilginin, bilgeliğin, DOLULUĞUN ta kendisidir. Tek kelimeyle bunların sırrıdır.

Bütün mesele bu sırra ait ruhsal bilgilerin anlaşılması ve içselleştirilmesidir. Gündelik ve sosyal yaşama aktarılmasıdır.

Noksan (eksik) ve zayıf olan insanın amacı fani yaşamda bu sırra ait ruhsal bilgileri özümsemesi,  kendi içindeki noksanlığın deneyimini anlaması ve ruhsal anlamda bu farkındalığı geliştirmesidir.

Çünkü o ruhsal bilgiler anlaşılmadan, o enerjiden, o bilgelikten, o doluluktan nasiplenmeden insanın içindeki boşluğun dolması, insanın rahat etmesi mümkün değildir.

Çünkü, "Tanrı'nın sırrı, yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazineleri İsa Mesih'te saklıdır" 
(Koloseliler  2: 3).

Malfono Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com