Mor Afrem’in Bir Yakarışı: Yürek Paklığı ve Pişmanlık - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Mor Afrem’in Bir Yakarışı: Yürek Paklığı ve Pişmanlık

Süryanice’den Türkçe’ye çeviren Yusuf Beğtaş
Mor Afrem’in Bir Yakarışı: Yürek Paklığı ve Pişmanlık

Ya Rab, bende pak bir yürek yarat. Çünkü ilki bozuldu. Tahakkümü altına girdiği günahın kirliliğinden ötürü murdar oldu.

Ya Rab, sözlerimi saf ve sağlam ruhla yenile. Ruhumun ikametgâhı içimde kalsın ki, bir daha hüzünlenmeme izin vermesin. Ruhtan aldığım birinci mükâfatı günahlarımın çokluğuyla kovdum ve istikrarından soyuldum. Merhamet ve şefkat dolu olan Sen; onu bir kez daha yenile ki, pak yürekle ikamet ederek iradeni bana yaptırsın.

Ya Rab, bende kötülük düşünmeyen, tutkuların da girmediği pak, temiz, saf ve yalın bir yürek yarat. 

Ya Rab, bende hainliği istemeyen, her daim gururu, kurnazlığı hor gören pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende hiç öfke barındırmayan, komşusuna karşı kini, nefreti yatıya bırakmayan pak bir yürek yarat. 

Ya Rab, bende nefreti barındırmayan bir yürek yarat ki, arkadaşı düşmanlık kapıdan bile içeriye bakamaz olsun.

Ya Rab, bende fitne bilmeyen ve komşusunu arkadan gammazlamayan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende bütün pisliklerden uzak; iğrenç şehvetleri hareket ettirmeyen pak bir yürek yarat. 

Ya Rab, bende ahlaksızlığı düşünmeyen; çapkınlığı, ölçüsüzlüğü hatırlamayan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende savurganlığı sevmeyen, sarhoşluğu dilemeyen, hazzı talep etmeyen pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende serveti arzulamayan, dünya malını çöp gibi sayan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende büyüklük düşünmeyen, kibrin ve gururun hiç yanaşmadığı pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende serveti sevmeyen, takdirlerle şımarmayan, azameti saymayan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende her zaman hüzün tutan; her saat yüzüne keder yayılan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende liderliği arzulamayan, yüksek makamları yokmuş gibi hor gören pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende kederin dokunmayacağı; sıkıntıyı ve ıstırabı içinden dışarıya atan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende saat başı iniltilerle ah çeken; matem ve hasretlerle hüzünlenerek sıkışan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende her zaman sevgiyle dolu olan; her saat herkes için huzur ve barış düşünen pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende her saat iffeti, paklığı, kutsallığı, zahitliği ve münzeviliği seven pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende namazı, orucu, uyanıklığı, beden terbiyesini, emeği ve yorulmayı seven pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende yoksulluğa katlanabilen; yoksunluğu ve gönüllü fakirliği lezzet gibi sayan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende ilahi emrin gibi günlük ekmekle yetinen ve yarını düşünmeyen pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende tevazuu, sakinliği, nezaketi, herkesle barışık olmayı düşünen pak bir yürek yarat. 

Ya Rab, bende hakarete daralmayan, saygıya sevinmeyen, hor görülmeyle örselenmeyen pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende övgülerin gayretleriyle dolu, yasan için gayret eden, emirlerin için mücadele eden pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende evinin gayretiyle kıvranan, emirlerini çiğneyenlere devamlı karşı çıkan pak bir yürek yarat. 

Ya Rab, bende münafıklarca hor görülen emirlerin için acı çeken, her saat gayretle yanıp tutuşan pak bir yürek yarat. 

Ya Rab, bende yağcılığı sevmeyen; emirlerini çiğnediklerinde de kimseye riyakârlık yapmayan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende ölüm pahasına da olsa, bulunduğu yerde emrinin çiğnenmesini kabul etmeyecek pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende hakarete uğradığında susmayan, emrinin çiğnendiği yerde saygıyı tercih etmeyen pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende insanların ricalarına, saygısına ve rahatlığına uyarak seni satmayan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende sadaka vermeyi seven, muhtaç olana merhamet eden, her insana şefkat gösteren pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende sadelik ve bütünlükle bezeli; örselenince mızmız etmeyen, katlanan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende her zaman sükûneti, fikirsel bütünlüğü, barışık zihniyeti seven pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende anlamayı, kavramayı, bilgeliği, bilgiyi ve farkındalığı seven pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende her saat kendisine bakan; başkalarına odaklanmayan, yoldaşını da yargılamayan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende arkadaşlarının kusurlarını görmeyen, her saat kendi yaralarına odaklanan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende kesinlikle kimseyi suçlamayan, sadece adil davranmayan benliğini yargılayan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende insana büyüklük taslamayan; emrin gibi herkesi kendisinden üstün gören pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende duyulara yasa koyan; meşru bir şekilde hareket etmelerini, farkındalıkla düzene girmelerini sağlayan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende devamlı seni isteyen; tekrar günah işlememek için sözlerini içinde saklayan pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende iyi cümleler türeten, her daim doğruyu konuşan, yararsız şeyleri düşünmeyen pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende gece-gündüz yasalarını düşünen, ilahilerinden keyif alan pak bir yürek yarat. 

Ya Rab, bende yaptığı günahlarla kabahatlerine ağlayınca, hüzünlenince balmumu gibi eriyen pak bir yürek yarat. 

Ya Rab, bende her iyiliği barındıran; her daim düşünce ve faydalı sözler üreten pak bir yürek yarat.

Ya Rab, bende bütün kötülüklerden yoksun; bütün iğrençliklerden ve zararlı düşüncelerden uzak pak bir yürek yarat.

Ey ŞEFKATLI, bende böylesi pak bir yüreği yaratırsan, bir daha günaha kaymam, sohbetinden de yoksun kalmam.

Ey İNSAN SEVER, bende böylesi pak bir yüreği yarat. Ve bahar gibi takvanı içine yerleştir ve onu sağlamlaştır.

Ya Rab, bende hemen şimdi böylesi pak bir yüreği yarat.  Ve içimdeki ruhunu yenile. 

Gerçek yaradan gibi ruhun böylesi pak bir yüreğe yerleşsin ki, bu yerleşmeyle bütün kötü ruhlar susuz bir diyara taşınsın.

Ey ŞEFKATLI, yüreğimin diyarında çirkinliklerin suları var. Kötülüklerin bütün ruhlarını kov ki, bende yer edinmesinler. Sana şükür ve övgüler olsun. Baba, Oğul, Kutsal Ruh, Bir Allah. Amin.

Süryanice’den Türkçe’ye çeviren Yusuf Beğtaş [1]

 


[1] Nusaybin’de doğan Aziz Mor Afrem (303-307), Süryani edebiyatının ve ruhaniyetinin temel bir payandasıdır. Hocası Aziz Mor Yakub’un kurduğu ve dünya tarihi sitayişle geçen Nusaybin Okulunda 38 yıl hocalık yaptı. 

Aklıyla düşünen ve gönlüyle yazan Mor Afrem, Süryani edebiyatının şiir ve düşünce dünyasına metafizik boyutlar kazandıran ölümsüz bir şahsiyettir.

Mor Afrem’in bu yakarışı iki Süryani/Marunî rahibin eseri olan ‘’Kunoşo d’Berule/İnciler Derlemesi ܟܘܼܢܳܫܳܐ ܕܒܪ̈ܘܠܐ’’ adlı kitaptan alıntıdır. Kitap iki dillidir: Süryanice ve Arapça. 

Süryani edebiyatında pak yüreğe (ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ lebo dağyo) ve sağlam ruha (ܪܘܼܚܳܐ ܬܩܰܢܬܐ ruho tkantho) güçlü vurgular bulunmaktadır. Hayatı güzelleştiren ve zenginleştiren bu ahlaki donanımlar üstünde çok durulmaktadır. Çünkü pak yürek ve sağlam ruh, yaşamın özüyle bütünleşen anlamlara sahiptir. 

Korku ve endişe dolu süreçler, hayatın kanunlarını, ölçülerini hatırlamak ve hatırlatmak, alt üst olan insani değerleri açığa çıkarmak, canlandırmak bakımından değerlidir. İnsanı kendisiyle buluşturan bu zor imtihan günlerinde yeni bilgiler, özün/ruhun gürleşmesi, mananın canlanması bakımından çok önem arz etmektedir. Bu da, ancak sönük anlamlara ruh üflemekle ve yitik anlamları bulmakla mümkündür. 

Covid-19 salgını sadece telaş ve kaygıya neden olmadı. Tüm ağırlığıyla insanı/insanlığı kuşatırken, hem dünyada, hem Türkiye’de farklı sorgulamaların ve tartışmaların alevlenmesine neden oldu. Kadim coğrafyamızın bir azizi olan Mor Afrem’in -1640 yıl önce- yazdığı bu yakarış, çağrışımları bakımından metafizik boyutlarına varan günümüzün bilimsel/düşünsel tartışmaları için önem arz ettiğini düşünüyorum. Hayata dair taşıdığı anlam bütün zamanlar için geçerli olsa da, başka bir süreçte, bu denli anlamlı ve önemli olmazdı. Gözlemlediğim kadarıyla, bu salgın nedeniyle yapılan bütün düşünsel tartışmalarda, yazılan bütün yazılarda, insana dair ahlaki bir sorgulama göze çarpmaktadır. Güç arayışlarının, sadece kendi iyiliğini gözeterek yaşamanın, büyüklük taslamanın, bencil var olma biçimlerinin anlamsızlığı dile getirilmektedir. Fani dünyanın baki insanları olmadığımızı özümüzde hissetmenin zorunluluğu ifade edilmektedir.

Küresel tehdite dönüşen covid-19 salgınının ilk günlerinde (Türkiye’de ilk vaka 10 Mart 2020’de) ‘‘Temiz Yürek ve Verdiklerimiz’’ ismiyle yayınladığım makaleyi Mor Afrem’in ‘‘Düşüncelerini dizginleyerek kalbine yolla’’ diyen düşüncesinden yola çıkarak kaleme almıştım. 

Süryani yazarlarının düşünce ve irade ufkuna doğru çıktığım tefekkür yolculuğunda  ‘‘Ya Rab, Bende Pak Bir Yürek Yarat ܒܪܝ ܒܝ ܡܪܝ ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ’’ isimli yakarışa rastlayınca, tematik içeriğinden ötürü Türkçe’ye çevirdim. Bu çevirinin faydalı olmasını umuyorum. Çünkü günümüzün bilimsel çalışmaları/araştırmaları insan vücudunda kan dolaşımı gibi bilinen görev dışında kalbin yaşamda çok farklı -yeni keşfedilen- başka hayati rolleri olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış bulunmaktadır. Bu konuyu merak edenler aşağıda aktarılan linklerden faydalanabilir.

http://www.karyohliso.com/articles/article/2452

http://mardinsoz.com/kose-yazilari/-temiz-yurek-ve-verdiklerimiz-1688.html

http://www.midyatgundem.com/temiz-yurek-ve-verdiklerimiz-makale,348.html

http://www.suryaniler.com/konuk-yazarlar.asp?id=1356

http://beyt-nahreyn.com/?p=1762

 

Malfono Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com