Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


Rasyonel Hizmet - ܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ

Malfono Yusuf Beğtaş
Rasyonel Hizmet - ܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ

İrrasyonel hizmet/teşmeşto d'huyobo anlayışı ile davranınca, rahatsız eden düşünsel yaklaşımlar ortaya çıkar. Algılar bulanır.

Esas olan insan onurunu ve ahlaki tutarlılığı önceleyen rasyonel hizmet (teşmeşto mlilto) olmalıdır. Yani bazen zor bulunan özdeşleşme, tamamlama  ruhuyla hizmet üretmektir. Samimi bir sahiplenme duygusuyla değerlere sahip çıkmaktır.

Sosyo-kültürel değerlere ve ruhsal gerçeklere aykırı davranmamak, en büyük avantajdır. Bir söz "üretken kimselerin itibarı, insanların ağzında değil, kendi vicdanlarındadır" der.

Esas mesele, iyi meyve verirken vicdan ve ruh temizliğini korumaktır. Söylendiği üzere, "iyi meyve vermeyen her ağaç, kesilip ateşe atılır."

Onun için, iyi meyve veren ağaç, taşlanmamalıdır, aksine sulanmalıdır. Sulanmalıdır ki meyvesi bollaşsın, gölgesi hoş olsun.

Bu farkındalığa varıldığında ve buna hizmet edildiğinde, henüz yolun başında olunduğu unutulmamalıdır...

Çünkü bu farkındalığı ve bu sırrı keşfedebilmiş hizmetkâr insanlar, gönül serinliğini ve hayatın derinliğini yakalamakla kalmaz; tıpkı bir bahçıvan gibi, sadece bitkilerin hayatta kalmalarıyla değil, büyümeleriyle de ilgilenmesi gerektiğini bilir. İnsanların daima en iyi yönlerini görerek, onlara yeni ufuklar açarak meyve vermelerini sağlar.

 

Malfono Yusuf Beğtaş


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com