Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


Geleneksel Yaklaşımlar

Malfono Yusuf Beğtaş
Geleneksel Yaklaşımlar

İçten pazarlıklı dürtülerin etkisiyle egonun/nefsin yaptığı her şeye karşılık beklediği, maddi-manevi beklenti içine girildiği durumlarda, kalemiz olduğunu düşündüğümüz yer, bir anda kuma dönüşebilmektedir. Bu da, geleneksel yaklaşımların aşındığı ve hatta parçalara ayrıldığı bu zamanda hayal kırıklıklarına neden olmaktadır.

Hayal kırıklıklarını tetikleyen ve sorunları körükleyen esas mesele çoğu kez -özellikle Süryanilerde- geleneksel yaklaşımlar değildir. Stereotipler/kalıp yargılardır. Dar düşünsel kalıplara dayanan değerlendirme sistemidir. Ruhsal standartların ve bilgiye dayalı değerlendirmelerin yoksunluğudur!

Kalıp yargılardan güdülenen geleneksel yaklaşımlar, ruhsal standartlarla ve algılamalarla, yeni bilgilerle sentezlenmesi halinde  -(aile, kilise, toplum, siyaset, iş, idare, vs..)-  bütün alanlardaki akış daha çok rahat olacaktır. Tıkanıklıklar ve zorluklar daha rahat aşılacaktır.

Çünkü stereotipler (kalıp yargılar) yerleşik algıları olumsuz yönde beslediğinde; önyargıları ve olumsuz koşullanmaları körüklediğinde; geleneksel yaklaşımların ve geleneksel tutumların etkisi gayri iradi artmaktadır. 

 

Malfono Yusuf Beğtaş


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com