Özgünlük ve Özgürlük - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Özgünlük ve Özgürlük

Malfono Yusuf Beğtaş
Özgünlük ve Özgürlük

Özgünlük, bir başkasının özgünlüğüne katkı sunmakla; özgürlük ise, bir başkasının özgürlüğüne hizmet etmekle başlar. 

Demokratik kültürde olmayan tek özgürlük, fanatik olma özgürlüğüdür. Fanatizm özgünlüğün, özgürlüklerin, empatinin, vicdanın, şefkatin, vefanın, merhametin düşmanıdır. 

Özellikle bütün insani değerleri bloke eden bir enzimdir. Bir bilgenin, fanatizmi "insanlığın çocukluk hastalığı" olarak tarif etmesinin nedeni belki de budur.

 

Malfono Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com