Mantık ve Ahlak - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Mantık ve Ahlak

Malfono Yusuf Beğtaş
Mantık ve Ahlak

Mantık, neler yapmamız gerektiğini öğretir ve geliştirir..

Ahlak ise, neler yapmamamız gerektiğini....!

Asma ve çubuk örneğinde olduğu gibi, ilahi maksatlardan birisi de; aidiyet ve insani ilişkilerdir.

Ruhsal aydınlanmanın gerekleriyle şekillenmeyen her ilişki sarsıntılara gebedir. İnsanlarla geliştireceğimiz iyi ilişkiler sayesinde yaşamdaki diğer rollerimizi keşfederiz.

Hayatın bütün alanlarında ve özellikle insani ilişkilerde, mutlu olmanın yolu mutlu etmekten geçer. Almak için vermek; vermek için sevmek gerek. Sevmeden veremeyiz.

Burada sevgi, ne hissettiğimizle değil, nasıl davrandığımızla ortaya çıkmaktadır. Anlam bulmaktadır.

Mantıklı ve ahlaklı bir yaşam için özün (ruhun) gürleşmesi gerekir. Özün gürleşmesi, hayatın yükünü hafifletir. Yaşamı kolaylaştırır. Tamamlayıcı ve geliştirici/dönüştürücü sevginin hazzını yaşatır. Bu da yaşam enerjisine/sevincine güç katar.

 

Malfono Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com