HER ŞEY OLMASI GEREKTİĞİ GİBİDİR - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

HER ŞEY OLMASI GEREKTİĞİ GİBİDİR

Ruhsal Büyüme, Sanaya Roman (alıntıdır)
HER ŞEY OLMASI GEREKTİĞİ GİBİDİR

Olan her şey sizin daha büyük hayrınız içindir; Evren mükemmel bir şekilde işler. Her durum bir gelişme fırsatıdır; olan her şey size daha güçlü, daha bilge ve daha sevecen olma fırsatını veriyor. Ba­şınıza gelen her şey sizin daha büyük hayrınız içindir. Bazı durumlar bir bağımlılıktan ya da size artık bir yararı kalma­yan bir duygudan kurtulma fırsatını sunar. Sizin daha çok hayrınıza olana izin vermeniz demek, güvenlikte olduğunuzu ve sevildiğinizi ve ruhunuzun daima sizin için çalış­tığını bilmeniz demektir.

Şimdi kendinize evrenin mükemmel olduğunu ve sizin yaptığınız ve sizin başınıza gelen her şeyin de mükemmel olduğunu söylemekle başlayın. Siz ruhsal yönden büyüdükçe, olanların niçin öyle oldukları hakkında daha büyük bir anlayış kazanacak ve olan her şeydeki mükemmelliği görmeye başlayacaksınız. Bugünün daha yüksek perspektifinden geri­ye, geçmişe bakabilecek ve bir zamanlar olumsuz olarak yo­rumladığınız şeylerin sizin büyümenizi sağlamış ve yeni başlangıçları getirmiş olduğunu görebileceksiniz.  

Başka insanların yaptıklarının, bir şekilde, size hayır getireceğine güvenin, nedenini bilmeseniz bile. Her ne olur­sa, kendinize, evrenin mükemmel olduğunu ve olan her ola­yın mükemmel olduğunu söyleyin. Eğer umduğunuz bir şey gerçekleşmezse, bilin ki daha da iyisi olacaktır. Kendinizce olması gerektiğini düşündüğünüz hayalleri tezahür ettirmesi için ruhunuzu zorlamaya kalkışmayın; bilin ki daha yüce bir bilgelik daima iş başındadır. Unutmayın ki ruhunuz sizin hayatınıza kabul ettiğiniz kadar hayrı daima size vermektedir.

Eğer içsel rehberliğin girişmenizi işaret ettiği tüm eylemlere girişmişseniz, her dakika kontrolü ve sorumluluğu elde tutma ihtiyacından sıyrılarak teslimiyet haline geçin. Sizin aklınız ve zekânız, her şeyi belli bir sonuca varmak üzere plânlamak ister; geminin kaptanı olmak ister. Hedefler saptamak her ne kadar iyi bir şey ise de, Ruhunuzun sizin istediğiniz şeyin özünü tam zamanında ve mü­kemmel bir şekilde size getireceğine güvenin. Ruhunuz gerçek "kaptan"dır ve O sizi daima mükemmel durum­lar içine koyar.

Dünyanın, sizin aklınızın öngördüğü şekilde işlemesini sağlamaya çalışmak bir hayli enerji gerektirir. Her bir ufak ayrıntıyı tek tek plânlamaya çalışma külfetini bir yana bıra­kın. İşlerin aksamamasını güvence altına almak için her şeyi her dakika kollayıp gözetmek zorunda değilsiniz. Sadece dik­kat edin, içinizden aldığınız mesajlar yönünde hareket edin ve yüksek titreşimde kalın. Her şey sizin hayal ettiğinizden de daha iyi gelişecektir.

Başkalarına hayırlı şeyler vermekle, siz kendi hayatını­za daha iyi şeylerin gelişi için izin verebilirsiniz. Verdiğiniz her şey size kat kat artmış olarak geri döner.

Her gittiğiniz yerde bir gülümseme, sevgi ve iyi enerji verin. Ne almak isti­yorsanız onu verin. Onu cömertçe verin, karşılığında bir şey almak niyetiyle değil. Daha çok sevgi istiyorsanız, sevgi ve­rin. Daha çok saygı ve destek istiyorsanız, başkalarına onu verin, tüm bunların size geri döndüğünü göreceksiniz.

İnsanların size vermelerine izin verin. Siz başkalarından sevgi ve iyi şeyler almak için gerçek­ten açık mısınız? İnsanların sizi sevmelerine izin verin. On­ların verdikleri sevgiyi her hali ile kabul edin. İnsanların size sevgi verişleri, onu almak istedikleri tarzda olur; onların sevgi veriş biçimleri her zaman sizin istediğiniz imgeye uymayabilir. Sevgiyi verilmekte olduğu her hali içinde tanı­mayı öğrenin...

Almak üzere kendinizi açın ve inanın ki siz almayı ha­yal ettiğinizden de daha fazlasına layıksınız. Eğer size muaz­zam miktarda para vermek isteyen bir arkadaşınızdan böyle bir çek almış olsaydınız, onu rahatlıkla kabul eder miydiniz? Yoksa bunda gizli dikenler mi arardınız? Diyelim ki bu dos­tunuzun sınırsız serveti var ve size vermek istiyor, çünkü sizi seviyor ve hiçbir art niyeti yok. Bu verileni kabul eder fiiliydiniz? Ruhunuzu, sizin almak için açık olduğunuz her şevi size vermek isteyene sınırsız bir zenginliğe ve sevgiye sahip dostunuz olarak düşünün.

Ruhsal büyüme, sevgi, sevinç ve bolluk, hepsi sizin onları hayatınıza kabul etmenizi bekliyor. İstediğiniz her şeye kavuşma, hayatınızın düzgün git­mesi ve mutlu olmanız konusunda suçluluk duymanız gerek­mez. Almak üzere kendinizi açın. Bunu yaparken, bilin ki başkalarından alıyor değilsiniz, çünkü başkalarının da ruhları onlara vermeye isteklidirler, hayatlarına kabul edebilecekleri kadar çok. Sınırsız bolluğun herkes için mev­cut olduğuna inanın, çünkü öyledir. O sadece onların talep etmelerini ve o bolluğun hayatlarına girmesine izin vermele­rini bekliyor.

İnsanlar nasıl olmayı istiyorlarsa bırakın öyle olsunlar. Hayatınızdaki bütün insanlara kim iseler o olmaları için izin verin. Siz böyle yaptıkça, kendinizi tam olduğunuz hâlinizle sevme ve kabul etme yeteneğiniz artacaktır. Kendinizi kabul edip sevdikçe, titreşiminizi yükseltir ve hayatınıza  daha çok iyi şeyleri (hayırları) çekersiniz.

 

Ruhsal Büyüme, Sanaya Roman (alıntıdır)


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com