Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


Kalıp Yargılar ve Kavramlar

Malfono Yusuf Beğtaş
Kalıp Yargılar ve Kavramlar

Stereotiplerden (kalıp yargı) güdümlenen sosyo-kültürel ortamlarda farkındalık geliştiren kavramlardaki anlamların önemsenmesi ve özümsenmesi kolay değildir. Sabırla birlikte geniş bir anlayış gerektirir. 

Bu önemseme ve özümseme olmadan insandaki -(önyargı,  olumsuz koşullanma, kibir, üstünlük taslama, kendini beğenmişlik, dışlama, ötekileştirme, aşağılık-üstünlük kompleksi, tafra, kasıntı, haset, çekememezlik... vs)- ruhsal hastalıkların ve düşünsel enfeksiyonların iyileşmesi mümkün değildir.

Ruhu kaplayan egosal çamurların temizlenmesi için kavramların önemsenmesi ve özümsenmesi kaçınılmazdır. Rasyonel beklentilerin gerçekleşmesi ve ihtiyaç durumunda yardım görmenin başka bir yolu yoktur.

 

Malfono Yusuf Beğtaş


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com