Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ORUÇ

Malfono Yusuf Beğtaş
ORUÇ

Oruç, insan nefsini, iradesini, duygularını iyi yönde motive eden, iyilik yolunda güçlendiren etkilere sahip ruhsal bir disiplindir.

Bu disiplin, hayatı anlamlandırmanın ve yaşama sevincini kolaylaştırmanın bir ibadetidir...

İçsel barışı ve ruhsal sağlığı korumayı ve geliştirmeyi esas alan ORUÇ, sevgiyle yapıldığında, sosyal olgunluğa da katkı sunar.

Bunun içindir ki, filozoflar, insanı ''ata binmiş süvari''ye benzetirler..

Burada at beden, süvari ruh, dizginler de iradedir.

Süvari dizginleri iyi tutmazsa, at istediği yere gider. Belki uçurumdan yuvarlanır, yok olur.

Ruhun beden üstündeki hâkimiyeti iradenin güçlendirmesiyle mümkündür.

Öyleyse, dizginleri kaptırmamak için iradeyi güçlendirmek gerekir.

Oruç buna vesile olan ibadetlerden bir tanesidir.

Bütün oruçlar kabul olsun.

 

Malfono Yusuf Beğtaş


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com