Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


GERÇEK GÜÇ

Malfono Yusuf Beğtaş
GERÇEK GÜÇ

İnsanı var eden, ayakta tutan, gelişimi sağlayan gerçek güç sevgi gücüdür. Gücün sevgisi asla değildir!

Sevgi değer vermektir. Sevgi hiçbir şekilde incitmemektir.

Gerçek sevginin yürüdüğü yolda muhakkak saygı da ona yoldaşlık eder.

Gerçek gücün ana bileşeni olan sevgiyi açıklarken, bir sosyal düşünür şöyle yazmaktadır:

"Sevgi bir oluşumdur. Bir duygu ya da bir karşılık değildir. Sevgiyi yaratamazsınız ama yaşayabilirsiniz ve yaşadığınızda sizi içine alır. Bir kişiyi ya da nesneyi öbüründen fazla sevemezsiniz. Sevgi, siz dahil her şeyi değerli kılar. Tüm baskıları ortadan kaldırır. Sevginin sınırları, koşulları, yargıları ve gizli amaçları yoktur. El fenerinizi yakıp söndürebilirsiniz. Güneşi yok edemezsiniz. Sevgiyi gereksinimle karıştırmak, el fenerinizle güneşi karıştırmaya benzer. Sevdiğinizde siz ve sevgi birbirinden ayrılmaz olur. Başkalarına ve kendinize duyduğunuz sevgi birbirinden ayrılmaz olur."

 

Malfono Yusuf Beğtaş


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com