Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


Yeni Kavramlar

Malfono Yusuf Beğtaş
Yeni Kavramlar

Kelime dağarcığımızda olmayan, bildiğimiz herhangi bir dilde öğreneceğimiz her yeni kavram, aslında yeni bir anlam barındırmaktadır. Her anlam, yeni bir ufuktur.

Düşünce ve mana dünyamıza giren her yeni kavram, her yeni anlam, anlaşıldıkça, özümsendikçe, düşünsel dünyamızda yer edindikçe, süreklilik kazandıkça, zaman içinde özgün düşüncemizi zenginleştirecektir. Yeni farkındalıklar katacaktır.

Bu düşünsel zenginleşmenin ve farkındalığın ışığı, yutulmalara ve bayatlamalara karşı bir direnç;  hayatı zehirleyen, gelişimi baltalayan düşünsel yapıya girmiş antijenlere (virüs, mikrop, bakteri…) karşı bir antikor işlevi görecektir.

Çünkü hayattaki yegâne amaç, en değerli varlığımız olan düşüncemizi HAKİKATE yakınlaştırmaktır. HAKİKATA en yakın düşünce, ahlaklı düşüncedir. Ahlaklı olmak (ahlaklı düşünce) düşüncede, sözde ve eylemde kimseye zarar vermemeyi fayda gören düşüncedir.

Ahlak, sanıldığının aksine, kişinin/insanın başkalarıyla değil, kedisiyle olan kaliteli ilişkisine dayanır.

Onun için Süryani kültüründe denilir ki; ‘‘insanlığa hizmet eden Allah’a en yakın olandır.’’

 

Malfono Yusuf Beğtaş


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com