Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


Antakyalı Mor İshok

Malfono Yusuf Beğtaş
Antakyalı Mor İshok

Urfa’da doğdu. 491’de vefat etti. Urfa Süryani Kilisesinde kahinlik (papazlık) yaptı.

Ünlü bir yazar-şairdir. Saygın bir malfono=üstattır.

Antakya Patriği II. Petrus (470-488) döneminde Antakya’ya yerleşti.

Bu yüzden, Urfa doğumlu olsa da, literatürde daha çok Antakyalı ismiyle ün saldı.

Süryanice’nin edebi dilini çok iyi bilirdi.

Kutsal günleri, bayramları, şehitleri, savaşları, istilaları işleyen şiirleri içinde ‘‘papağan’’ isimli şiiri çok meşhurdur.

Ayrıca 459’da Antakya’nın yaşadığı kötü yıkım başta, diğer yöresel afetler ve yıkımlarla ilgili şiirleri yürekleri dağlamaktadır.

Süryanice aslından anlamsal bağlamda Türkçeye çevirdiğim "Kıskançlık ve Barış" isimli şiirini bilginize sunuyorum.......

Diyor ki;

Arkadaşını yargılama.

Sıkıntı çekerse, senin için düşüş olur.

Esenlik ve barış içinde olmasını iste ki,

Barışın tadını beraber çıkarasınız.

 

Gizli olan kıskançlık, şiddetlenir.

Barış, çaba ile gelişir.

Riyakarlıkla güzellik giymişiz

Pratikte ise nefret.

 

Sevgi mayamız olsun ki,

Kendimizi birbirimizle yoğuralım.

Tutkal gibi barışı tutalım ki,

Düzenimiz bozulmasın.

 

Sevgi kireç gibi bizi yakalasın ki,

Sevginin yanında kalalım.

Topluluğumuz ittifak içinde olsun ki,

Hisarımız göğe ulaşsın.

 

Öfkenin tırnakları keskindir.

Düşünceni onun hastalıklarından koru.

Sevginin meyveleri hoştur.

Nefsini onun ürünleriyle aşıla.

 

Kıskançlığın hastalıkları sivridir.

Tırmalamalarından kendini koru.

Esenliğin mahzenleri cömerttir.

Yüreğini hazinelerinden doldur.

 

Yusuf Beğtaş


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com