Zihniyet Dönüşümü - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Zihniyet Dönüşümü

Malfono Yusuf Beğtaş
Zihniyet Dönüşümü

Zihniyetin dönüşümü ve gelişimi, felsefi bakışın katkılarıyla mümkün olur,

Çünkü felsefi bakış, bütünü kavrar, hayatı bölmez, parçalara ayırmaz.

İçinde insanı barındırır, ahlakı dokur, saygıyı işler, sevgiyi harmanlar,

Edebi ve terbiyeyi incelikle işler, vicdanı parlatır, şefkati yüceltir.

Felsefi bakış, iyi insan olmayı öğütler, değer vermeyi öğreten bir rehberdir,

Erdemli yaşamın yolunu çizer, doğru değer yargılarıyla sorumluluk bilinci aşılar.

Yapıcı olmayı, birleştirici bir akılla dünyaya bakmayı öğretir,

Sorgular, eleştirir, ama her zaman yapıcıdır, hep daha iyiyi arar.

Ruhani bir dokunuşla felsefi bakış, hayatın anlamını bulmamıza yardım eder,

Koşulsuz kabulün sıcaklığında, insanı anlamayı, onunla bir olmayı,

Vicdanın sesini dinlemeyi ve şefkatle yaklaşmayı öğütler,

Felsefenin ışığında, ruhumuzu ve zihnimizi besler, bizleri birleştirir.

Her bir düşünce, felsefenin geniş ufkunda yeniden doğar,

Her bir duygu, ruhani bir yolculukta şekil bulur.

Bütün bunlar, zihniyetin dönüşümünü ve gelişimini sağlar,

Hayatı daha anlamlı, daha derin, daha zengin kılar.

Birleştirici akıl ve yapıcı eleştiri ile felsefe,

İnsanı insan yapan değerlerin mimarı olur,

Hayatın içindeki her bir anı,

Sevgiyle, saygıyla, şefkatle yeniden dokur.

Özcesi, zihniyetin dönüşümü ve gelişimi ancak felsefi bakışın katkılarıyla mümkündür. Zira felsefi bakış, bütüncül bakışa sahiptir. Hayatı kategorize etmez. Felsefi bakışın içinde insan var, ahlak var, saygı var, sevgi var, edep var, terbiye var, vicdan var, şefkat var, koşulsuz kabul var. Felsefi bakış, iyi insan olmak, değer vermek, erdemli olmak, doğru değer yargılarıyla ve  sorumluluk bilinciyle yapıcı olmak gibi hayati yaklaşımları ortaya koyar; birleştirici bir akıl yaratır. Sorgular ve yapıcı eleştiri yapar.

Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com