Bilgelik ve Olgunluk - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Bilgelik ve Olgunluk

Malfono Yusuf Beğtaş
Bilgelik ve Olgunluk

Malatyalı Süryani filozof Mor Grigorius Yuhanon Barebroyo (1226-1286), yaşadığı dönemde büyüklük ve bilgiçlik taslayan, gösterişe kapılmış kibirli ve egosu şişkin bir kişi için şöyle diyor:

"Bu kişi nasıl olur da başkalarına tepeden bakar. Oysa iki idrar yolundan geçerek dünyaya gelmiştir?" 

Bu sözün arka planında felsefi bir azar ve düşünsel bir paylama olduğu apaçıktır. 

Süryani edebiyatında (şiir ve nesirde) zaman zaman eleştirel tonu yüksek sorgulayıcı bir üsluba sahiptir Barebroyo.. 

Muhtemelen oturduğu makamın enerjisine sahip olmayan ve kendisine verilen değeri bilmeyen, dönemin etkili ve yetkili birisini  hedef almaktadır.

Bu söz, Barebroyo'nun "Yavno / Güvercin" adlı kitabında geçer. 

Biyolojik gerçeğe vurgu yapan Barebroyo'nun bu sözü, egosu şişik kibirli insanların tutumlarını kınamakta ve o tutumları derinlemesine sorgulamaktadır. 

Bu söz, kibri ve kibrin neden olduğu idari rutumları sorgularken, görünen ve görünmeyen farklılıklardan bağımsız olarak, sosyal statü ayrım yapmaksızın herkese alçak gönüllülükle davranmayı ve saygıyla yaklaşmayı hatırlatmaktadır..

Unutulmasın ki, ahlak ve erdem yolunda sorumlu ve vefalı davranan insan yetişkin ve olgun sayılır. Özdenetim ruhuyla otokontrol yaptığı için sakin kalır. Tepkisel değil, etkisel olur. Zekâsı da, sefası da, sedası da hoş olur. Bu şekilde hayata kalıcı iz bırakır..

Ancak bu durum, bilgelik anlamına gelen yüksek bir kültürel düzeye sahip olmayı  gerektirir. Zira bu kültürel düzeye ulaşmayan insanın olgunlaşması aksak topal olur. Öyle olunca bilgeliğin güzelliklerini de taşıyamaz. 

Hangi mevki ve makamda olursa olsun, o insanın davranışları ve idari tutumları, hizmet alanına negatif etkiler ve izler  bırakır.

Bilge insan için sevgiden türeyen yapıcı eleştiri her derdin devası ve şifası gibidir. Her dönem için en büyük dermandır. 

Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com