ANLAMAK - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ANLAMAK

Malfono Yusuf Beğtaş
ANLAMAK

Yaşam Bilgeliği der ki, "Anlamak, anlaşılmaktan önce gelir. Anla ki, daha kolay anlasınlar seni. Anlarsan, anlaşılabilirsin."

Dostoyevski diyor ki, "Kalbi temiz olmayan, hiçbir şeyi derinden anlayamaz." 

İnsan psikolojisinin babası Abraham Maslow "Anlamak sevmenin olmazsa, olmaz kuralıdır" der.

Einstein ise "Herkes beni sevdi, ama kimse beni anlamadı" diyor. 

Doğrudur, sevmeden önce anlamak gerek.

Anlamadan sevmek, kumun üstünde yapılan bina ise, anlayarak sevmek, kayanın üstünde dikilen binadır.

Anlayan sevgiye sahip insan, kişiliğini-kimliğini sahip olmakla değil, var olmakla bulur.

Anlayan sevgiye sahip insan, tutarlı söylem ve eylemleriyle bilgiyi bilgeliğe dönüştürür. Vizyon sahibi olur. Vizyon varsa, Rehberlik ve yol işaretleri de vardır.

Vizyon sahibi insanlara dikkat edin. Bakışları temizdir!

Onlar anladığı için gözleriyle değil; hep yürekleriyle bakarlar size.

Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com