Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


HAKİKAT

Malfono Yusuf Beğtaş
HAKİKAT

‘‘Hakikati bileceksiniz ve hakikat sizi özgürleştirecektir."

(Yuhanna 8:31)

Her şey o hakikati tanımakla, anlamakla, görmekle başlar.

Mesih’in işaret ettiği hakikat, yaşam yoludur.

O hakikatte, yetenekler ve donanımlar bağlamında eşitlik yok, eşsizlik vardır.

O hakikatte, büyüklük-küçüklük yok, insan onurunun kutsallığı vardır.

O hakikatte, üstünlük yok, eşitlik vardır.

O hakikatte, sömürü-istismar yok, yardımlaşma-tamamlama vardır.

O hakikatte, aynılık-benzerlik yok, farklılık-çoğulculuk vardır.

O hakikatte, yeteneklerin kıyaslaması yok, karşılıklı tamamlanması vardır.

O hakikatte, tevazu vardır.

Tevazu, egonun kendi sınırlarına çekilmesidir. Haddini bilmesidir. Hem kendine, hem başkalarına, hem bütün varlığa saygı duymasıdır.

O hakikatte derinleştikçe, egosal baskılardan kurtulur, özgürleşiriz. Sorumluluğumuzun fakına varırız. Asmada çubuk olmanın hazzını; o hazzın enerjisini yakalarız...!

Ağaç ne kadar yükselirse yükselsin, toprakta derinleşen kökleri yoksa, canlılığını koruyamaz...!

Aynı şekilde, insan da ruhsal değerlerle uyum sağlamadıkça, hatta derinleşmedikçe, yaşamdaki canlılığını ve üretkenliğini koruyamaz..!

Çünkü Mesih'in işaret ettiği hakikat yaşamın temel farkındalığıdır..

O farkındalık, sevgidir. O sevgide bozuk güdü ve kötülük adına hiçbir şey yoktur.

O sevginin enerjisi yaşamı ısıtsın.

 

Yusuf Beğtaş

Mardin

 


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com