İki şey var ki! - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

İki şey var ki!

Alıntılayan Malfono Yusuf Beğtaş
İki şey var ki!

Yakılarak öldürülen, rönesansın öncülerinden sayılan Giordano Bruno 16. asır Latin düşünürü, 1548 İtalya doğumlu bilim adamı...

Onun günümüze kadar gelen "İki şey" hakkındaki sözleri, bugün değerlerinden hiçbir şey kaybetmemiş...!

Hatırlayalım!

-İki şey 'Kalitesiz İnsan'ın özelliğidir:

1- Şikâyetçilik

2- Dedikodu 

...

-İki şey çözümsüz görünen problemleri bile çözer:

1- Bakış açısını değiştirmek

2- Karşındakinin yerine kendini koyabilmek...

...

-İki şey yanlış yapmanı engeller:

1- Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek

2- Hak yememek 

...

-İki şey kişiyi gözden düşürür:

1- Demagoji (laf kalabalığı)

2- Kendini ağıra satmak (övmek, vazgeçilmez göstermek)

...

-İki şey insanı 'Nitelikli İnsan' yapar:

1- İradeye hakim olmak

2- Uyumlu Olmak 

...

-İki şey 'Ekstra Değer' katar:

1- Hitabet ve diksiyon eğitimi almak

2- Anlayarak hızlı okumayı öğrenmek. 

...

-İki şey geri bırakır:

1- Kararsızlık

2- Cesaretsizlik 

...

-İki şey başarının sırrıdır:

1- Ustalardan ustalığı öğrenmek

2- Kendini güncellemek 

...

-İki şey başarıyı mutlulukla beraber yakalamanın sırrıdır:

1- Niyetin saf olması

2- Ruhsal farkındalık 

...

-İki şey milyonlarca insandan ayırır:

1- Sorunun değil, çözümün parçası olmak

2- Hayata ve her şeye yeni (özgün, orijinal, farklı) bakış açısıyla yaklaşabilmek

...

-İki şey gelişmeyi engeller:

1- Aşırılık (mübalağa, abartı, ifrat)

2- Felakete odaklanmış olmak

... 

-İki şey çözüm getirir:

1- Tebessüm (gülümseme)

2-Sükut (susmak) 

...

-İki şeyin değeri kaybedilince anlaşılır:

1- Anne

2- Baba

...

-İki şey geri alınmaz:

1- Geçen zaman

2- Söylenen söz

... 

-İki şey ulaşmaya değerdir:

1- Sevgi

2- Bilgi

...

-İki şey "hayatta önemli olan her şey" 

içindir:

1- Nefes alabilmek

2- Nefes verebilmek.

Not: 

Hayata dair taşıdığı anlam ve önemden dolayı bu yazıyı, "İki Şeyi" Süryaniceye çevirdim. Aşlay Nisaba Edebiyat dergisinin 4. sayısında ve burada yayınlanmıştır.

Malfono Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com