Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


İKİ TÜR SEVGİ: Agape ve Fileo

Malfono Yusuf Beğtaş
İKİ TÜR SEVGİ: Agape ve Fileo

Kutsal İncil'de sevgiyi tanımlamak için birçok sözcük kullanılmakta ama en yaygın iki sözcük, agape ve fileo sözcükleridir.

Hem agape, hem fileo sözcüğü Grekçedir.

Fileo türü sevgi, hayatta yaygın olarak kullanılan, arkadaşlar arasında bulunan sevgiyi tanımlar. Şefkat dolu bir sevgi olup koşula dayanır. Bu sevgi türü "bana iyilik yaparsan, ben de sana yaparım, bana verirsen, ben de sana veriririm, iyi davranırsan, ben de sana iyi davranırım" demektedir.

Agape türü sevgi ise, İlahi özden gelen sevgidir. Tanrı'nın kendi evlatlarının yüreklerine dökmüş olduğu saf sevgidir. Mesih'in karşılıksız olarak bize verdiği sevginin aynısıdır. Koşulsuzdur. Yaptıklarımıza veya karşılğında bir şey alıp almadığımıza, bir şey verip vermediğimize dayanmaz. Bu öyle bir sevgidir ki, reddedildiğinde bile verir. Koşulsuz vermekten geri durmaz.

Rab olmadan yalnızca bencil bir sevgiyle sevebiliriz. Bu bencil sevgi, kabul edilmeyince, karşılık görmeyince cimrileşir. Veremez olur. 

Buna karşın Agape, karşılık verilip verilmediğine bakmaz. Agape sevgisi, İsa Mesih'in haçın üzerinde akıttığı sevgidir. Kendisini çarmıha gerenleri bağışladığında dökülen sevgidir.

Agape sevgisi, Mesih'in bedenlenmesiyle açıklanan koşulsuz sevgidir. Hiç bir  beklenti içinde olmayan sadece veren sevgidir. Hayatın doğal döngüsünde olan enerjidir.

"Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçokların sevgisi soğuyacak" diyen ayetin bahsettiği sevgi, bu koşulsuz sevgidir. Bu agape sevgisidir..

O halde hayatı ısıtmak ve ışıtmak için agape sevgisine sarılmalıyız. Önem vermeliyiz.

O koşulsuz ve anlayan sevgidir. O yaşamın yegane enerjisidir..

"Kendi benliğine eken, benlikten ölüm (çürüme) biçecektir. Ama Ruh'a eken, Ruh'tan sonsuz yaşam biçecektir. İyılik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek, mevsiminde biçeriz." (Galatyalılar 6:8-9).

Agape sevgisinin özgünlüğünde ve özgürlüğünde herkese esenlikler dilerim.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com