Yedi Öğreti - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Yedi Öğreti

Yedi Öğreti

Yedi Büyükbaba Öğretisi olarak da bilinen Yedi Kutsal Öğreti, Kuzey Amerika'nın İlk Milletler halkı tarafından nesilden nesile aktarılan bir dizi öğretidir. Bu öğretiler anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürmek için yol gösterici ilkelerdir ve insanoğlu, doğa ve ilahi olan arasında uyumlu bir ilişki sürdürmek için gereklidir.

Yedi Kutsal Öğreti şunları içerir:

1. Bilgelik, bizi olumlu bir büyüme ve gelişme yoluna götürecek akıllıca seçimler yapmayı içerir. Bilgeliğe erişmek için kişi deneyimlerinden öğrenmeli, yaşlılardan bilgi almalı ve hatalarını dinleyip bunlardan ders çıkarmalıdır.

2. Sevgi, kendimize ve başkalarına karşı koşulsuz sevgi, şefkat ve nezaketin önemini vurgular. Bize, karşılığında sevgi alma beklentisi olmaksızın, özgürce ve koşulsuz olarak sevgi vermeyi öğretir.

3. Saygı, kendine, başkalarına ve doğaya saygılı davranmanın önemini vurgular. Saygı, tüm canlıların değerini ve kıymetini kabul etmeyi ve birbirimize nezaket, onur ve haysiyetle davranmayı içerir.

4. Cesaret; cesaret, metanet ve karakter gücünü içerir. Cesaret bize korkularımızla yüzleşmek ve engelleri aşmak, sınırlarımızı zorlamak ve doğru olan için mücadele etmek için ilham verir.

5. Dürüstlük, başkalarıyla olan tüm etkileşimlerimizde doğru, güvenilir ve samimi olmanın önemini vurgular. Dürüstlük güven, sadakat ve bütünlüğü teşvik eder ve anlamlı ve kalıcı ilişkiler kurmamızı sağlar.

6. Alçakgönüllülük, hepimizin eşit ve birbirimize bağlı olduğumuzu kabul ederek hayata karşı mütevazı ve gösterişsiz bir tutum sergilemeyi içerir. Alçakgönüllülük bize başkalarına hizmet etme, daha az şanslı olanlara karşı şefkatli olma ve dünyada olumlu bir etki yaratmak için çaba gösterme konusunda ilham verir.

7. Hakikat, varlığımızın ve dünyadaki yerimizin gerçekliğini anlamayı ve kabul etmeyi içerir. Bizi bilgi aramaya, açık fikirli olmaya ve varsayımlarımızı ve inançlarımızı sorgulamaya teşvik eder.

Bu öğretilerin her biri ayrılmaz bir bütündür ve zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal yaşama alçakgönüllülük, saygı ve sevgiyi merkeze alan bütünsel bir yaklaşım oluşturmak için birlikte çalışır.


John Gonzalez

(alıntıdır)


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com