Benliğin / Nefsin Temizlenmesi - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Benliğin / Nefsin Temizlenmesi

Malfono Yusuf Beğtaş
Benliğin / Nefsin Temizlenmesi

Ey vücudundaki ellerini her gün su ile yıkayan sen! 

Türlü ayıplarla dolu o nefsin küflerini neden yıkamazsın? 

Doğal haliyle (bile) pis kokan şeyi nasıl temizleyeceksin?! 

Karanlık o (bedeni) mezara koyduğunda (işte o zaman) bir hayli kokacaktır. 

Ey Grigoryos! Damadın gelişi yakındır, uyuma. 

Uyursan kapıyı yüzüne kapatabilir, öyleyse ihmal etme, kalk. 

Şayet biraz gecikirse dua et, oruç tut ki sendeki kirleri yumsun ve (böylelikle) aklın fenerini yağ doldurarak onu karşılayabil(e)sin. 

Ey her gün elini ve yüzünü suyla yıkayan sen! 

Kusur dolu nefsini neden yıkamazsın?! 

Dil sahibi herkes şahittir ki bedenin kiri sadece bedeni kirletir, nefsin kiri ise hem nefse hem bedene eziyet eder, öyleyse uyuma. 

Ey er kişi! Neden düğün günü damadın kapısında duracağını hiç düşünmezsin?! 

Ey dostum nefsini ve benliğini erdem ve faziletlerle bezemez isen bedenini altınla kaplasan da (bil ki) kovulacaksın.

Bedenin ağzına keyifleri kapatacak gem vurmazsan, o ziyafet günündeki leziz yemeklerden (bir kuru) çorba dahi tadamazsın.

Eli cömert merhametli biri ol, zalim olma ki (sonradan) dişlerin gıcırdamasın ve gür hıçkırıklarla ağlamayasın. 

Şehvet bahçesinin etrafına duvar ör, çit çek ve sınır koy ki damadın hizmetkârları tarafından uçuruma atılmayasın.

Kirlenmiş esvabın arınıp temizleninceye kadar düğünün aceleye gelmesin diye dua et ve oruç tut. 

Ey (bu mesajı) işiten sen! Hakikatin sözünü ifade eden kişi bunu sana duyurmak istiyor, (öyleyse) sağır olma ve kulağını (o mesaja) kapama.

İnan ve itimat et ki, damadın düğünü yarın olacaktır. 

(Öyleyse) kovulmamak için acele et ve benlik esvabını (bir an önce) temizle.

 

Doğu Mafiryanı Mor Grigorius Yuhanun Barebroyo (1226-1286)

Süryaniceden Çeviri:

Veysel Başçı ve Yusuf Beğtaş


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com