Published Articles - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

Malfono Yusuf Beğtaş

Diyarbakır Antik Dicle Köprüsü – Malfono Yusuf Beğtaş

Amid/Omid (Diyarbakır), bölgenin ve Bethnahrin (Mezopotamya)’nın kadim şehirlerinden birisidir. Milattan öncesine tarihlenen ve milattan sonraki döneme ait birçok Süryani tarihi eser barındırmaktadır. Diyarbakır ve çevresinde bulunan eserler bunun somut bir örneğidir. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Hasyo Hanna Dolabani’yi Anlamak

Karakteristik özellikleriyle topluma mal olmuş şahsiyetler, yaşadıkları şehrin sırlarına erişmiş insanlardır. Bu şahsiyetler, genellikle sevdikleri şehrin ruh derinliğine sahip olur. Şehrin sosyo-kültürel hayatına ışıltılar katmak ve izler bırakmak, onların en büyük heyecanıdır. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

İhtiyarlık ve Çocukluk

‘Elo Koyo Saybutho, Lo Mezdaghro Talyutho // İtiyarlık paylamazsa, çocukluk dizginlenmez’’ (Aziz Mor Afrem, 303-373) read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Rasyonel Güç ve Hayatın Değişmez Sabiteleri

Zihinsel, ruhsal, duygusal, toplumsal parçalanmışlığın yaşandığı süreçlerde düşünceleri üzüntü; hayatı burukluk ve karamsarlık kaplar. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Bir Süryani Duası Y A K A R I Ş

Ya Rab, beni ne kuzuları kesen kasap, ne de kasabın kestiği kurbanlık koyun yapma!. Ya Rab, makam sahibi ve güçlü olanların yüzüne karşı hakikati haykırmama yardım et!. Zayıfların takdirini kazanmak için yalan ve boş konuşmalara tevessül etmeme izin verme!. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

SÜRYANİ BİR SOSYAL BİLİMCİ: YUHANUN BAR ADİ

‘‘Eğer insan kendini bırakırsa şehvet gücü onu hayvana yaklaştırır. Tutku veya öfke gücü ise onu saldırgan veya kinci yapar. Buna karşın rasyonel güç insanı varlık olarak hayvanlardan ayırır. Bu güç onu öğrenmeye, dünya işlerinde adil davranmaya, yetenekli ve iyiliksever, sabırlı ve ılımlı olmaya götürür Eğer insan zenginliğe tenezzül etmez ve kardeşlerini sevmeyi öğrenirse inciyle kıyaslanabilen ve ruha en güzel süsü veren bilgeliğe ulaşabilir.’’ Malfono Yuhanun Bar Adi (893-974) read more
Malfono Yusuf Beğtaş

HASYO HANNA DOLABANİ'Yİ ANLAMAK

Karakteristik özellikleriyle topluma mal olmuş şahsiyetler, yaşadıkları şehrin sırlarına erişmiş insanlardır. Bu şahsiyetler, genellikle sevdikleri şehrin ruh derinliğine sahip olur. Şehrin sosyo-kültürel hayatına ışıltılar katmak ve izler bırakmak, onların en büyük heyecanıdır. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

ÇOĞULCULUK VE BARIŞ

Çoğulculuk ve barış, iki ayrı kavram gibi gözükse de, sosyal hayatta yekdiğerini tamamlamaktadır. Çoğulculuk, hayatın temel gerekçesi olan sevginin gerekçelerini; barış ise, bu gerekçelerden gelen özdeşleşme ve şefkat ruhunu büyütür, sağlamlaştırır. Biri olmadan diğeri yaşayamaz. Barış, çoğulculukta; çoğulculuk, barışta hayatiyet kazanır ve anlam bulur. read more
Yusuf Beğdaş

ONUN ADI TURABDİN İDİ

Günlerden pazartesiydi. Güzel çiselenen ilk hazan yağmurunun ertesi günüydü. Güneşin parlak ve duru ışınları ile yıkanmış bir sabahla güne merhaba demek, insanın içini kıpır kıpır ediyordu. Alabildiğine saydam, alabildiğine yalın ve temiz bir sabahtı. Her taraf buram buramdı. Güneş, Tabiat Ana’yla adeta iç içeydi. İmrenilecek bir sevgi ve organik dayanışma içerisinde, etrafa aydınlık ve gülücükler dağıtıyordu. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

MARDİN RUHU

Tarihsel katmanların bir grameri olan Mardin, ‘hayatın hakikati’ne ve hakikatin hayatı’na mekân olarak hizmet etmiş kadim bir medeniyetin adıdır. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

ÇANLAR YENİ ANLAYIŞ İÇİN ÇALACAK

Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi’’. (Yuhanna 1: 3-5) read more
Malfono Yusuf Beğtaş

BENLİK ÇIKMAZI VE RUHSAL LABİRENTLER

Ruhsal yoğunlaşma olursa, insan dış dünyadaki bazı durumları ve bazı duruşları daha iyi anlar. Hizmet ruhu başka, benlik ruhu başkadır. Bu iki ayrı ruh bazen insanda gerginliğe ve çatışmaya neden olur. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Biz insanlar, O\'nun sevgisinde birleşirsek....!!!

İnanıyorum ki, biz insanlar, O'nun yaratıcı sevgisinde birleşirsek, Rab aramızda olacak. Farklı inançlar, farklı kültürler olsa bile, medeniyet birdir. Tektir. O da insanlığın ortak medeniyetidir. Doğu-Batı’nın kültürel etkileşiminden beslenmiş olan medeniyettir. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

SIZILI ÇAĞRIŞIMLAR

Bazı şehirler, medeniyet ve kültürlerin eksen şehirleridir. İnsani yükselişlerin ve düşüşlerin mihenk taşı konumundadır. Mardin, işte böyle bir şehirdir1. Çok konuşulan ancak çok az araştırılan bir şehir. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

YİTİRİLMİŞ OLANLARA KARŞI KARYO HLİSO DURUŞU

Karyo; Süryanice’de iki ayrı zıt anlam taşır. Burada isimdir. Kısa boylu anlamındaki ‘‘karyo’’ niteleme sıfatıdır. Karyo, gerçek manada çeçtir. Samandan ayrılmış ‘’buğday yığını’’ anlamına gelir. Burada nesnedir. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

SÜRYANİCENİN TARİHSEL ÖNEMİ VE DURUMU

Süryanice, Bethnahrin (Mezopotamya) organik kültürünün mirasçısıdır. Medeniyetin gelişiminde rol oynamış kadim bir dildir. Doğu’nun bağrından türemiş dünyanın eski dillerinden biridir. İsa Mesih’in konuştuğu dildir. Antakya Süryani Kilisesi’in doğuşuyla gelişen, Dicle ve Fırat’ın uzun tarihidir. Süryanice’nin kavramsal derinliği Hıristiyanlığın yayılmasına öncülük yapmıştır. Sosyal arka planda başka faktörler olsa da, Süryanice’nin akidevi kavramları ve entellektüel etkinliği olmasaydı, Bethnahrin’de kilise ve ritüeller bu denli gelişemezdi. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Sızılı Çağrışımlar

Mardin'in inişli-çıkışlı tarihi, eski taşların arasına sızan yosunlar gibi, köklerini, dünyaya dağılmış Süryanilerin yüreğine salmaktadır. Çünkü Mardin, Süryani kültürünün ve edebiyatının özgül ağırlığını taşıyan bir yörenin adıdır. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Bazı şehirler, medeniyet ve kültürlerin eksen şehirleridir. İnsani yükselişlerin ve düşüşlerin mihenk taşı konumundadır. Mardin, işte böyle bir şehirdir. Çok konuşulan ancak çok az araştırılan bir şehir read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Mardinlife Süryani bir yazarın kaleminden Bayramlar

Hayat bir seferdir. Bir yolculuktur. Bu yolculukta aşikar olan bir şey varsa, o da noksanlıktır, eksikliktir. Bu noksanlık ve eksiklik kısa süre içinde bir susuzluğa dönüşür. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Sızılı Çağrışımlar

Mardin'in inişli-çıkışlı tarihi, eski taşların arasına sızan yosunlar gibi, köklerini, dünyaya dağılmış Süryanilerin yüreğine salmaktadır. Çünkü Mardin, Süryani kültürünün ve edebiyatının özgül ağırlığını taşıyan bir yörenin adıdır. read more
ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܘܥܳܠܡܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ

ܣܦܪܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܢܶܫܦܘܼܟ ܘܢܶܦܪܘܼܣ ܒܪܢܫܐ ܡܬܝܰܩ̈ܢܳܢܝܳܬܐ ܕܢܒܗ̈ܘܗܝ ܘܪ̈ܓܫܘܗܝ ܘܪ̈ܥܝܢܘܗܝ ܘܫܪܟܐ ܕܕܘܼܝ̈ܳܠܰܘܗܝ ܒܰܙܢܐ ܬܰܪܒܝܼܬܳܢܳܝܐ ܘܝܕܰܥܬܳܢܝܐ ܟܬܝܼܒܬܢܐܝܬ ܐܠܐ ܒܪܡ ܒܪܘܼܟܳܒܐ ܘܣܘܼܠܓܳܣܳܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ ܫܰܪܝܐܝܬ ܘܰܡܫܘܼܚܬܢܐܝܬ. read more
ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܛܰܣܪܳܪܳܐ ܘܚܶܠܡ̈ܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܪܢܐ

ܛܰܣܪܳܪܳܐ ܘܚܶܠܡ̈ܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܪܢܐ ܛܰܣܪܳܪܳܐ ܘܚܶܠܡ̈ܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܪܢܐ ܒܟܿܠܙܒܢ ܘܒܟܿܠܥܕܢ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܐ̱ܢ̈ܫܝܼܢ ܕܡܶܨܛܰܒܝܢܐܝܬ ܣܳܕܪܝܢ ܩܪܳܒܐ -(ܠܦܘܬ ܚܰܝܠܗܘܢ ܘܣܳܦܩܘܼܬܗܘܢ ܘܡܰܘܗܒܬܗܘܢ)- ܠܘܩܒܠ ܙܠܝ̈ܡܳܬܐ ܪ̈ܥܝܳܢܝܳܬܐ ܘܗܰܦܟ̈ܝܳܬܐ ܕܘܼܒܳܪ̈ܝܳܬܐ... ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܰܣ̈ܩܳܬܐ ܘܰܫܢܺܝܼ̈ܙܳܬܐ ܕܡܶܣܬܰܩ̈ܒܠܳܢ ܒܕܘܼܒܳܪܐ ܘܫܘܼܦܳܥܳܐ ܕܦܘܼܠܚܳܢܐ ܘܫܘܼܠܚܳܢܐ read more
ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܗܰܘܢܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܕܘܪ

ܗܰܘܢܐ ܕܪܘܼܚܐ ܡܿܢ ܛܶܟܢܐ ܗ̱ܘ ܕܰܕܪܝܼܫ ܘܰܚܫܝܼܚ ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܢ ܒܠܫ̈ܢܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܥܠܡܐ. ܘܣܘܓܰܐܬ ܡܬܚܙܐ ܒܟ̈ܬܳܒܐ ܕܝܰܕܘܥ̈ܬܳܢܐ ܝܘܠܦ̈ܢܝܐ ܘܕܳܪ̈ܢܳܝܐ. ܡܟܐ ܕܳܠ ܪܥܝܢܐ ܕܐܥܰܩܒ ܘܐܶܦܰܠܐ ܫܪ̈ܫܘܗܝ ܠܘܬܢ. ܘܰܢܒܗ ܙܰܘܥܐ ܕܐܒܩܘܪ ܐܝܬܘܬܗ ܒܚܰܘ̈ܩܐ ܘܚܽܘ̈ܩܐ ܕܡܰܠܦܳܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܣܦܝܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܰܦܪܝܘ ܘܰܟܬܰܒܘ ܣܘܼܪܝܐܝܬ. ܘܒܬܪ ܗܘܼܓܳܝܐ ܐܰܪܝܟܐ ܚܙܝܬܗ ܒܰܣܝܳܡܐ ܡܩܰܠܣܐ ܕܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ (522 +) ܗܿܘ ܕܡܬܟܰܢܐ «ܐܘܪܚܐ ܕܰܓܡܝܼܪܘܬܐ». read more
Malfono Yusuf Begtas

Rational Power and Immutable Constants of Life

In the process of experiencing mental, emotional, social fragmentation; bitterness encompass thoughts and so does pessimism life. If thoughts drift into despair, if spirits are broken, holistic perspective is lost. Things get more complicated if one looks just from one side of a coin read more
Malfono Yusuf Beğtaş

2019 YILI

Yaşamın amacı, pozitif anlam taşıyan/amacı olan bir yaşam sürmektir. Esas amaç, insanın kendisini ilahi sevginin beden bulmuş hali olarak idrak etmesidir. Bunun gereklerini yerine getirmesidir. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

2019 - YENİ BİR YILA GİRERKEN

ܫܰܢ̱ܬܐ 2019 ܬܬܩܕܫ ܒܒܘ̇ܪܟܬܐ ܕܫܘܼ̈ܘܫܳܛܐ ܘܛ̈ܒܬܐ ܕܬܰܩܢܘܼܬܐ 2019 Yılı İstikrarlı Gelişmelerin ve İyiliklerin Bereketleriyle Kutsansın. Yaşamın amacı, pozitif anlam taşıyan/amacı olan bir yaşam sürmektir. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

2019 YILI – ܫܰܢ̱ܬܐ 2019 ܬܬܩܕܫ ܒܒܘ̇ܪܟܬܐ ܕܫܘܼ̈ܘܫܳܛܐ ܘܛ̈ܒܬܐ ܕܬܰܩܢܘܼܬܐ

2019 Yılı İstikrarlı Gelişmelerin ve İyiliklerin Bereketleriyle Kutsansın. Yaşamın amacı, pozitif anlam taşıyan/amacı olan bir yaşam sürmektir. Esas amaç, insanın kendisini ilahi sevginin beden bulmuş hali olarak idrak etmesidir. Bunun gereklerini yerine getirmesidir. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

2019 YILI

ܫܰܢ̱ܬܐ 2019 ܬܬܩܕܫ ܒܒܘ̇ܪܟܬܐ ܕܫܘܼ̈ܘܫܳܛܐ ܘܛ̈ܒܬܐ ܕܬܰܩܢܘܼܬܐ 2019 Yılı İstikrarlı Gelişmelerin ve İyiliklerin Bereketleriyle Kutsansın. Yaşamın amacı, pozitif anlam taşıyan/amacı olan bir yaşam sürmektir. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Gençlik ve Farkındalık

‘‘Yükselmek istiyorsan, cevvalce ve cesurca başlamalısın. Ruhuna sinmiş bezginliğin, düzensiz ve gizli eğilimin köklerini baltayla kesebilmeli ve yok edebilmelisin!’’ read more
Malfono Yusuf Beğtaş

GENÇLİK VE FARKINDALIK

‘‘Yükselmek istiyorsan, cevvalce ve cesurca başlamalısın. Ruhuna sinmiş bezginliğin, düzensiz ve gizli eğilimin köklerini baltayla kesebilmeli ve yok edebilmelisin!’’ read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Gençlik ve Farkındalık

‘‘Yükselmek istiyorsan, cevvalce ve cesurca başlamalısın. Ruhuna sinmiş bezginliğin, düzensiz ve gizli eğilimin köklerini baltayla kesebilmeli ve yok edebilmelisin!’’Anbarlı Mor Eliyo (10. Yüzyıl) read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Gençlik ve Farkındalık

‘‘Yükselmek istiyorsan, cevvalce ve cesurca başlamalısın. Ruhuna sinmiş bezginliğin, düzensiz ve gizli eğilimin köklerini baltayla kesebilmeli ve yok edebilmelisin!´´ read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Luscious Grain

Malphono Yusuf Begtaş is generally considered as one of the most prolific writers of our time and this book is a collection of his essays that were published in various journals, especial Ashlay Nissaba and the Voice of Tur Abdin. These are collected here for the first time, making this book a must have for any serious reader of Syriac. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Luscious Grain

Malphono Yusuf Begtaş is perceived as one of the most prolific writers of our time and this rare publication collects all of his essays and articles that were published in various journals. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Süryanicenin Tarihsel Önemi ve Durumu

Süryanice, Bethnahrin (Mezopotamya) organik kültürünün mirasçısıdır. Medeniyetin gelişiminde rol oynamış kadim bir dildir. Doğu´nun bağrından türemiş dünyanın eski dillerinden biridir. İsa Mesih´in konuştuğu dildir. Antakya Süryani Kilisesi´in doğuşuyla gelişen, Dicle ve Fırat´ın uzun tarihidir. Süryanice´nin kavramsal derinliği Hıristiyanlığın yayılmasına öncülük yapmıştır. Sosyal arka planda başka faktörler olsa da, Süryanice´nin akidevi kavramları ve entellektüel etkinliği olmasaydı, Bethnahrin´de kilise ve ritüeller bu denli gelişemezdi. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Paradigmal Kurumlar*

Paradigmal yaklaşıma göre, zor zamanlar, tehlikeli olduğu kadar, çok da değerlidir. İnsanı kendisine yani ruhuna yakınlaştırır. Altın, ayarı için mihenk taşına vurulur. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Paradigmal Kurumlar [1]

Paradigma [2] insanın hem kendini, hem hayatı yorumlama biçimi olarak tanımlanabilir. Belli durumlarda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin dinamik bir düşünce geliştirir. Pozitif anlamlar taşıyan düşünsel bir arka plandan ve belli değerler sisteminden güdülenerek geliştirilen bir idrak biçimidir, bir bakış açısıdır, bir disiplindir. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Paradigmal Kurumlar [1]

Paradigma [2] insanın hem kendini, hem hayatı yorumlama biçimi olarak tanımlanabilir. Belli durumlarda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin dinamik bir düşünce geliştirir. Pozitif anlamlar taşıyan düşünsel bir arka plandan ve belli değerler sisteminden güdülenerek geliştirilen bir idrak biçimidir, bir bakış açısıdır, bir disiplindir. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Paradigmal Kurumlar

Paradigma [1] insanın hem kendini, hem hayatı yorumlama biçimi olarak tanımlanabilir. Belli durumlarda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin dinamik bir düşünce geliştirir. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

PARADİGMAL KURUMLAR

Paradigma 1 insanın hem kendini, hem hayatı yorumlama biçimi olarak tanımlanabilir. Belli durumlarda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin dinamik bir düşünce geliştirir. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Paradigmal Kurumlar

Paradigma [1] insanın hem kendini, hem hayatı yorumlama biçimi olarak tanımlanabilir. Belli durumlarda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin dinamik bir düşünce geliştirir. Pozitif anlamlar taşıyan düşünsel bir arka plandan ve belli değerler sisteminden güdülenerek geliştirilen bir idrak biçimidir, bir bakış açısıdır, bir disiplindir. Midyat Gündem Comhttp://www.midyatgundem.com/paradigmal-kurumlar-makale,223.html Midyat Gündem Com read more
Malfono Yusuf Beğtaş

YUSUF BEGTAŞ'A AVRUPA'DAN ÖDÜL...

Eğitimsel bir sivil toplum örgütü olan Kano Suryoyo, 27 Ekim 2018 günü, Almanya'nın Paderborn şehrinde kültürel bir etkinlik düzenledi.Etkinlikte Süryani kültürünün bir neferi olarak "yaşama hizmet" kategorisinde son otuz yıldan beri Mardin yöresinde gösterdiği çaba ve sunduğu katkılardan dolayı MTDF Danışmanı Yusuf Begtaş'a da ödül verildi. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Süryanicenin Tarihsel Önemi ve Durumu

Tarihin eski dillerinden biri olan Süryanice, İbranice ve Arapçayla kardeş dil olarak biliniyorsa da, bu dilleri derinden etkilemiştir. Sami aile grubuna giren Süryanice, eski Aramice dilinin geliştirilmiş bir devamıdır. Bir zamanlar, Ortadoğu'nun genelinde yaygın olarak kullanılan bir dildi. Ayrıca Türklerin tarih boyunca kullandığı onsekiz çeşit abece ve yazı dizgesinden birisi de Süryani alfabesi olduğu bilinmektedir read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Malfono Yusuf BEĞTAŞ - Süryanicenin Tarihsel Önemi ve Durumu

Süryanicenin Tarihsel Önemi ve Durumu Tarihin eski dillerinden biri olan Süryanice, İbranice ve Arapçayla kardeş dil olarak biliniyorsa da, bu dilleri derinden etkilemiştir. Sami aile grubuna giren Süryanice, eski Aramice dilinin geliştirilmiş bir devamıdır. Bir zamanlar, Ortadoğu'nun genelinde yaygın olarak kullanılan bir dildi. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

ܫܡܗ ܛܘܪܥܒܕܝܢ

ܫܡܗ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܗ̱ܘܐ ܝܘܡ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܗ̱ܘܐ. ܘܒܬܪܗ ܗ̱ܘܐ ܕܝܘܡܐ ܚܕ ܕܒܗ ܐܪܥܐ ܒܪ̈ܣܝ̣ܣܐ ܕܡܛܪܐ ܒܟܝ̣ܪܝܐ ܕܬܫܪ̈ܝܬܐ ܙܠܝ̣ܚܐ ܗ̱ܘܬ: ܗ̇ܢܘܢ ܛܐܠܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܘܚܰܘܣܢܐ ܪܣܡ̣ܘ ܗ̱ܘܘ ܒܐܦ̈ܝ ܟܝܢܐ. ܘܪܘܙܐ ܦܨܝ̣ܚܐ ܪܳܚܫ ܗ̱ܘܐ ܒܓܰܘܝ̈ܬܝ ܒܣܘ̣ܩܒܳܠܐ ܘܦܶܓܥܐ ܕܨܰܦܪܐ ܨܰܡܘ̣ܚܐ ܐܠܐ ܨܠܝ̣ܠܐ ܘܡܪܝ̣ܩܐ ܕܡܫܝ̣ܓ ܗ̱ܘܐ ܒܙܰܠܓ̈ܐ ܢܗܝ̣ܪ̈ܐ ܕܫܡܫܐ ܕܡ̣ܬܦܫܛܐ ܘܡ̣ܬܡܬܚܐ ܗ̱ܘܬ ܥܠ ܟܠ. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

ܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ ܘܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ

ܚܝ̈ܐ ܡܿܢ ܡܫܰܘ̈ܬܦܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܘܰܡܫܳܟܐܝܬ ܡܬܬܟܝܼܢܝܼܢ ܘܡܬܦܰܪܢܣܝܼܢ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܒܶܣܬܪܳܝܘܬܐ (ܒܳܬܪܳܝܘܬܐ) ܣܘܼܟܳܠܳܝܬܐ ܘܝܕܰܥܬܳܢܳܝܬܐ ܕܡܬܡܰܠܚܐ ܒܝܕ ܐܰܩ̈ܡܰܝ ܪܝܼܫܳܢܘܼܬܐ. ܘܗܘܼ ܕܰܪܓܐ ܘܐܰܩܡܐ ܡܫܰܘܕܥ ܐ̱ܚܝܳܢܘܬܐ ܕܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ܆ ܕܩܰܕܡܝܐ ܘܐ̱ܚܪܝܐ܆ ܘܥܶܠܳܝܐ ܘܬܰܚܬܳܝܐ ܕܘܼܪܓܐܝܬ ܒܰܝܢܬ ܓܰܘܐ. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Sınav Koleji

Mardin-Kızıltepe’de faaliyetlerine başlamış bulunan Sınav Kolejini çoktan kutlamak istiyordum. Ancak bugün (20 Nisan 2019’da) gidebildim. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Gençlik ve Farkındalık

Her kuşak, hayata zor bir zamanda başladığını, bir öncekine göre daha çok zorlandığını düşünür. Dalgalı bir denizde akıntıya karşı yüzdüğünü zanneder. Ve bunu dillendirir. Midyat Gündem Com Güncel Haberlerhttp://www.midyatgundem.com/genclik-ve-farkindalik-makale,228.html Midyat Gündem Com read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Eğitimin Toplumsal Yansımaları

Mardin-Kızıltepe’de faaliyetlerine başlamış bulunan Sınav Kolejini çoktan kutlamak istiyordum. Ancak bugün (20 Nisan 2019’da) gidebildim. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

SÜRYANİCENİN ANLAM DERİNLİĞİ

Süryanice, Sami diller ailesi içerisinde yer alan kadim bir dildir. Geçmişi geleceğe taşıyan bu dil, ‘evrenimizin sınırları’nı oluşturan anlama ve anlamaya kap vazifesi görerek süregelmiş olup, başlangıcından itibaren ve tarih boyunca kültürlerarası etkileşimde önemli bir köprü vazifesi görmüştür. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Yazarlar»Yusuf Beğtaş SÜRYANİCENİN ANLAM DERİNLİĞİ

Süryanice, Sami diller ailesi içerisinde yer alan kadim bir dildir. Geçmişi geleceğe taşıyan bu dil, ‘evrenimizin sınırlarını oluşturan anlama ve anlamaya kap vazifesi görerek süregelmiş olup, başlangıcından itibaren ve tarih boyunca kültürlerarası etkileşimde önemli bir köprü vazifesi görmüştür. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Süryanicenin Anlam Derinliği

Süryanice, Sami diller ailesi içerisinde yer alan kadim bir dildir. Geçmişi geleceğe taşıyan bu dil, ‘evrenimizin sınırları’nı oluşturan anlama ve anlamaya kap vazifesi görerek süregelmiş olup, başlangıcından itibaren ve tarih boyunca kültürlerarası etkileşimde önemli bir köprü vazifesi görmüştür. Midyat Gündem Com I Midyat'ın Güncel Son Dakika Haberlerihttp://www.midyatgundem.com/suryanicenin-anlam-derinligi-makale,249.html Midyat Gündem Com read more
Malfono Yusuf Beğtaş

Süryanicenin Anlam Derinliği

Süryanice, Sami diller ailesi içerisinde yer alan kadim bir dildir. Geçmişi geleceğe taşıyan bu dil, ‘evrenimizin sınırları’nı oluşturan anlama ve anlamaya kap vazifesi görerek süregelmiş olup, başlangıcından itibaren ve tarih boyunca kültürlerarası etkileşimde önemli bir köprü vazifesi görmüştür. Midyat Gündem Com I Midyat'ın Güncel Son Dakika Haberlerihttp://www.midyatgundem.com/suryanicenin-anlam-derinligi-makale,249.html Midyat Gündem Com read more
Malfono Yusuf Beğtaş

SÜRYANİCENİN ANLAM DERİNLİĞİ

Süryanice, Sami diller ailesi içerisinde yer alan kadim bir dildir. Geçmişi geleceğe taşıyan bu dil, ‘evrenimizin sınırları’nı oluşturan anlama ve anlamaya kap vazifesi görerek süregelmiş olup, başlangıcından itibaren ve tarih boyunca kültürlerarası etkileşimde önemli bir köprü vazifesi görmüştür. Süryanice doğası gereği, read more
Malfono Yusuf Beğtaş

SÜRYANİCENİN ANLAM DERİNLİĞİ

Süryanice, Sami diller ailesi içerisinde yer alan kadim bir dildir. Geçmişi geleceğe taşıyan bu dil, ‘evrenimizin sınırları’nı oluşturan anlama ve anlamaya kap vazifesi görerek süregelmiş olup, başlangıcından itibaren ve tarih boyunca kültürlerarası etkileşimde önemli bir köprü vazifesi görmüştür. read more
Malfono Yusuf Beğtaş

ELATH

"Bir yanda dingin ve huzur verici bir tepenin yamacında kiliselerin kalıntıları, öbür yanda eski ve sıkıntılı dönemlerin sessiz tanıkları ve belgeleri olarak, doğayla iç içe varlıklarını sürdüren bir kaya oyukları silsilesidir ELATH...." read more