BİR VİZYONA SAHİP OLMAK - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

BİR VİZYONA SAHİP OLMAK

BİR VİZYONA SAHİP OLMAK

"Görmekten daha kötü olan tek şey, görme yetisine sahip olup vizyona sahip olmamaktır."

Helen Keller

Bilgi güçtür; çünkü yapabilme kapasitemiz, bildiklerimize, düşüncelerimize ve hayal gücümüze bağlıdır. Bilmediğimiz bir şeyi yapamayız. Hayatın kendisi, bir vizyon üzerine kurulu bir görevdir: Yaratılışın planı, her bireyin yaratılışı da dahil olmak üzere, yaratıcı Tanrı tarafından öngörülmüştür; bu yüzden her şeyin kimliği ve amacı belirlenmiştir. 

Kimlik ve amaç, yaşamın temel taşlarıdır ve her ikisi de bağımlı ve tamamlayıcı bir ilişki içindedir. Bir nesnenin nasıl kullanılacağı, onun nasıl inşa edileceğini belirler.

Amaç, hayatın yakıtıdır; ancak amaç bilinmez veya göz ardı edilirse, yanlış kullanım kaçınılmazdır. Bir şeyi yanlış amaçla kullanmak suiistimaldir. Örneğin, bir arabayı sadece depolama amaçlı kullanmak, arabanın yanlış kullanımıdır. Aynı şekilde, amacı dışında yaşanan bir hayat, suiistimal edilmiş bir hayattır. Ne yazık ki, yanlış amaçlarla yönlendirilmek çok kolaydır. Sadece başarılı olduklarına inandıkları bir başkası gibi olmayı hedefleyen insanlar vardır. Genellikle toplumsal kavramlardan etkilenen boş hırs, insanların yaşamaları gereken hayattan sapmalarının başlıca nedenlerinden biridir. Bu da genellikle hayal kırıklığı ve pişmanlıkla sonuçlanır; çünkü tatmin, ancak burada görevimizi yerine getirerek elde edilebilir. Aksi takdirde, her şeye sahip olduktan sonra bile kendimizi boş hissederiz.

Bu nedenle, hayatımızda tatmin arıyorsak, bizim için doğru olan bir vizyona sahip olmamız ve bu vizyon doğrultusunda hareket etmemiz gerekmektedir. Bizim için doğru olan vizyon, Tanrı'nın bizim doğumumuzdan önce öngördüğü vizyondur. Vizyonumuzu sadece biz ortaya çıkarabiliriz ve bunu yapmamız çok önemlidir; çünkü doğru vizyon olmadan, kolayca başıboş yaşayabiliriz. Öte yandan, vizyon bizi odaklanmış tutar ve dikkatimizin dağılmasını engeller; dayanıklılığımızı ve kararlılığımızı pekiştirir; ve görevimizi tamamlayana kadar devam etmemiz için bize sebep verir. Hayatı sadece amaçsızca geçirmeyin; bir vizyonunuz olsun ve bu vizyon doğrultusunda yönlendirilin.

 

Ziri Dafranchi

(Alıntıdır) 


 
Read more articles

Turkish Articles
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com